Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2016.41-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 41
Znajomość e-usług prawnych w Polsce na przykładzie badań ankietowych

Autorzy: Agnieszka Szewczyk
Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: e-usługi prawne e-kancelarie
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (69-78)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są e-usługi prawne świadczone przez e-kancelarie. Celem było zbadanie, na jakim poziomie kształtuje się przeciętna znajomość e-usług prawnych w Polsce oraz czy działające na rynku wybrane e-kancelarie cieszą się powodzeniem wśród użytkowników sieci.Badanie zostało przeprowadzone przy pomocy ankiety jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Odpowiedziało na nią 139 osób o zróżnicowanym portrecie. Próbę badawczą i witryny prawne wybrano losowo. W literaturze zagranicznej nie znaleziono odniesień do tego tematu.Analiza wyników wykazała, że charakterystyczny dla Polski jest dosyć mizerny zarys świadomości co do działalności e-usług prawnych, chociaż ankietowani gremialnie wyrażali chęć skorzystania z tego typu możliwości. Mieli jednak niewielką wiedzę na ten temat.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamski, A., Gołaczyński, J. (2010). Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
2.Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M., Wódkowski, A. (2009). E-usługi a społeczeństwo informacyjne. Warszawa: Difin.
3.Gołaczyński, J. (2009). Informatyzacja postępowania sądowego w prawie polskim i prawach wybranych państw. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
4.Janowski, J. (2008). Kontrakty elektroniczne w obrocie prawnym. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
5.Tylec, G., Misztal-Konecka J. (2009). Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości. Bydgoszcz–Lublin: Oficyna Wydawnicza Branta