Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2016.41-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 41
Implementacja interaktywnego kursu programowania w technologii webowej

Autorzy: Jakub Swacha
Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: informatyczne wspomaganie nauczania nauka programowania e-learning
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (103-112)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto problem implementacji interaktywnego kursu programowania w technologii webowej. Opisano przykład udanej implementacji takiego kursu opartej na wykorzystaniu standardowych technologii webowych i zestawu gotowych komponentów, uwzględniając m.in.: wymagania stawiane interaktywnemu kursowi programowania, architekturę i technologię rozwiązania, niezbędne składniki i format zapisu treści kursu, komponenty i układ interfejsu użytkownika, sposób edycji i wykonywania kodu rozwiązania oraz zasady weryfikacji poprawności rozwiązań i generowania podpowiedzi dla uczestników kursu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bray, T. (red.) (2014). The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format. RFC 7159, IETF.
2.Colao, J.J. (2014). With 24 Million Students, Codecademy Is Bigger Than You Thought, “Forbes” Pobrane z: http://www.forbes.com/sites/jjcolao/2014/04/23/with-24-million-students-codecademy-is-bigger-than-you-thought (16.10.2016).
3.Fernandez Aleman, J.L. (2011). Automated assessment in a programming tools course, IEEE Transactions on Education, 54(4), 576–581.
4.Graham, S. (2011). Skulpt. Pobrane z: http://www.skulpt.org (16.10.2016).
5.Haverbeke, M. (2011). CodeMirror. Pobrane z: http://codemirror.net (data16.10.2016).
6.McCracken, M., Almstrum, V., Diaz, D., Guzdial, M., Hagan, D., Kolikant, Y.B.-D., Laxer, C., Thomas, L., Utting, I., Wilusz, T. (2001). A multinational, multi-institutional study of assessment of programming skills of first-year CS students, ACM SIGCSE Bulletin, 33(4), 125–140. DOI: 10.1145/572133.572137.
7.Rogerson, C., Scott, E. (2010). The Fear Factor: How It Affects Students Learning to Program in a Tertiary Environment, Journal of Information Technology Education, 9, 147–171.
8.Simon, B., Hanks, B., McCauley, R., Morrison, B., Murphy, L., Zander, C. (2009). For Me, Programming is... W: Proceedings of the Fifth International Workshop on Computing Education Research Workshop (s. 105–116). New York: ACM. DOI: 10.1145/1584322.1584335.
9.Swacha, J. (2016a). Interaktywny kurs języka Python. Pobrane z: http://uoo.univ.szczecin.pl/~jakubs/kurs (16.10.2016).
10.Swacha, J. (2016b). Webowe środowiska do nauki programowania. W: A.B. Kwiatkowska i M.M. Sysło (red.), Informatyka w edukacji. Kształcenie informatyczne i programowanie dla wszystkich uczniów (s. 109–118). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
11.Swacha, J. (2017a). Interaktywny kurs języka Python: realizacja i ocena studentów (w przygotowaniu).
12.Swacha, J. (2017b). Scripting Environments of Gamified Learning Management Systems for Programming Education. W: R.A. Peixoto de Queirós i M. Teixeira Pinto (red.), Gamification-Based E-Learning Strategies for Computer Programming Education (s. 278–294), Hershey: Information Science Reference. DOI: 10.4018/978-1-5225-1034-5.ch013.
13.Swacha, J., Baszuro, P. (2013). Gamification-based e-learning platform for computer programming education. W: N. Reynolds, M. Webb (red.), Learning while we are connected. Vol. 1: Research papers (s. 122–130). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
14.W3Schools (2015). W3.CSS. Pobrane z: http://www.w3schools.com/w3css (16.10.2016).
15.Zakai, A. (2011). Emscripten: an LLVM-to-JavaScript compiler. W: Proceedings of the ACM International Conference Companion on Object Oriented Programming Systems Languages and Applications Companion (s. 301–312). New York: ACM. DOI: 10.1145/2048147.2048224.