Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2016.41-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 41
O potrzebie różnorodności. Systemy zarządzania treścią (Content Management System) w strategii przedsiębiorstwa branży IT

Autorzy: Łukasz Kowalik
Uniwersytet Szczeciński; Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Wojciech Drożdż
Uniwersytet Szczeciński; Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: efektywność zachowania zakupowe strategia promocja komunikacja
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (59-68)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W tekście podjęto problem skuteczności działań edukacyjnych i promocyjnych wspierających wejście na rynek nowej kategorii produktów i jej uzależnienie od sposobów komunikacji z nabywcą. Obok rozważań teoretycznych ujęte w nim zostały także wyniki badań przeprowadzonych przez jednego z autorów w ramach jego rozprawy doktorskiej poświęconej tej problematyce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arredondo, P. (1996). Successful Diversity Management Initiatives: A blueprint for planning and implementation. London: Sage Publications Ltd.
2.Czako, W. (2012). Sieci w zarządzaniu strategicznym. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
3.Czubasiewicz, H., Wróbel, P.W. (2012). Komunikacja społeczna – wpływ na zachowanie w organizacji. W: R. Rutka, P.W. Wróbel (red.). Organizacja zachowań społecznych, s. 82–111. Warszawa: PWE.
4.Kramer, J. (2003). Infrastrukturalne uwarunkowania wykorzystania internetu w marketingu. W: A. Bajdak (red.). Internet w marketingu, s. 9–28. Warszawa: PWE.
5.Brdulak, H. (2009). Zarządzanie różnorodnością jako model biznesowy. Kobieta i Biznes 1, 7–14.
6.Drucker, P.F. (2006). Skuteczne zarządzanie. Warszawa: PWN.
7.Frankowski, P. (2007) CMS. Jak szybko i łatwo stworzyć stronę WWW i zarządzać nią. Gliwice: Helion.
8.Frąckiewicz, E. (2006). Marketing internetowy. Warszawa: PWN.
9.Jamka, B. (2011). Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością. Warszawa: Wolters Kluwer.
10.Kaczmarek, P., Krajnik, A., Morawska-Witkowska, A., Roch Remisko, B., Wolsa, M. (2009). Firma = różnorodność. Zrozumienie, poszanowanie, zarządzanie. Warszawa: FOB.
11.Klarsfeld, A. (2010). International Hahdbook on Diversity Management at Work: Country Perspectives on Diversity and Equal Treatment. Northampton: Edward Elgar Publishing Inc. Kotler, Ph. (1994). Marketing. Analiza planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: PWE.
12.Mazurek-Łopacińska, K. (2003). Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. Warszawa: PWE.
13.Obłój, K. (2014). Strategia organizacji. Warszawa: PWE.
14.Podsiad, A. (2000). Słownik terminów i pojęć filozoficznych. Warszawa: PAX.
15.Porter, M.E. (2011). Strategia konkurencji. Warszawa: PWE.
16.Ronda-Pupo, G.A., Guerras-Martin, L.A. (2012). Dynamics of the evolution of the strategy concept 1962–2008: a co-word analysis. Strategic Management Journal, 2, 162–188.
17.Szwarc, N. (2010). Od masowej komunikacji marketingowej po personalizację w e-marketingu, E-mentor, 3, 22–25.
18.Światowy, G. (2006). Zachowania konsumentów. Determinanty oraz metody poznania i kształtowania. Warszawa: PWE.
19.Thomas, R. (2006). Building on The Promise of Diversity: How we can move to the next level in our workplace, communities, and our society. Nowy Jork: Amacom.
20.Wrench, J. (2007). Diversity Management and Discimination. Aldershot: Ashgate Publishing Ltd.
21.Zakrzewska-Bielawska, A. (2012). Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii. W: J. Werewka (red.), D. Lewicka, A. Zakrzewska-Bielawska, Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym, s. 77–99. Kraków: AGH.