Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2016.41-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 41
Porównanie walidatorów do badania dostępności stron WWW

Autorzy: Łukasz Krawiec
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Katedra Technologii Informacyjnych

Helena Dudycz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Katedra Technologii Informacyjnych
Słowa kluczowe: badanie dostępności dostępność strona WWW walidator
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (29-40)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Bardzo ważnym aspektem współczesnych stron internetowych jest ich dostępność. Dzięki nowoczesnym, ciągle rozwijającym się technologiom możliwe jest tworzenieserwisów przyjaznych dla każdego użytkownika, niezależnie od jego stanu zdrowia. Dostępność stron WWW może być rozważana zarówno w aspektach ich funkcjonalności, jak i czytelności. Jedną z metod badania tego zagadnienia jest zastosowanie walidatorów, tzn. automatycznych testów sprawdzających poprawność składni dokumentów umieszczonych w internecie. Celem niniejszego artykułu jest porównanie wybranych narzędzi ze wskazaniem rekomendacji. W pierwszej kolejności wyjaśniono znaczenie dostępności stron WWW, następnie krótko scharakteryzowano wybrane walidatory i przedstawiono wyniki ich oceny. Artkuł kończą wnioski ze zrealizowanego badania. 
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Benicewicz-Miazga, A. (2003). e-Business w Internecie i multimediach. Warszawa: Wydawnictwo Mikom.
2.Chmielarz, W., Szumski, O., Zborowski, M. (2011). Kompleksowe metody ewaluacji jakości serwisów internetowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
3.Kozłowski, G., Rotnicki, M., Trzeciakiewicz, M., Witek, P., Zadrożny, J. (2014). Narzędzia do badania dostępności i tworzenia dostępnych treści. Warszawa: FIRR.
4.Krawiec, Ł., Dudycz, H. (2016). Kryteria oceny walidatorów do badania dostępności stron WWW. W: Wiedza i Technologie Informacyjne w Kreowaniu Przedsiębiorczości. Częstochowa: Wydawnictwo Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania (przyjęty do druku).
5.Maliszewski, M. (2016). Metody badania użyteczności. Pobrane z: http://usability.edu.pl/metody-badania-uzytecznosci/ (12.05.2016).
6.Paszkiewicz, D. (2011). Dostępne strony. Dostępność serwisów internetowych – podręcznik na temat dobrych rozwiązań w projektowaniu dostępnych serwisów internetowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Warszawa: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7.Sikorski, M. (2010). Interakcja człowiek-komputer. Warszawa: Wydawnictwo PJWSTK.
8.W3C Markup Validation Service. Pobrane z: https://validator.w3.org/, (11.02.2016).
9.Zawiła-Niedźwiecki, J., Rostek, K., Gąsiorkiewicz, A. (red.). (2010). Informatyka gospodarcza. Warszawa: C.H. BECK.
10.Ziemba, E. (2005). Metodologia budowy serwisów internetowych dla zastosowań gospodarczych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.