Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2017.2-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2017
Nauczanie Papieża Franciszka o małżeństwie i rodzinie w posynodalnej adhortacji Amoris Laetitia w świtle Magisterium Jana Pawła II

Autorzy: Janusz Bujak
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: Amoris laetitia Franciszek Jan Paweł II małżeństwo rodzina teologia ciała
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:24 (33-56)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Papież Franciszek 8 października 2013 roku ogłosił decyzję o zwołaniu Synodu o rodzinie. Nowością był fakt, że synod odbył się w dwóch etapach: w roku 2014 jako synod nadzwyczajny, a w roku 2015 – zwyczajny. 19 marca 2016 roku papież Franciszek podpisał posynodalną adhortację Amoris laetitia, która światło dzienne ujrzała 8 kwietnia. W adhortacji znajdziemy 50 cytatów z nauczania Jana Pawła II na temat małżeństwa i rodziny, przede wszystkim w rozdziałach IV i V adhortacji, w których mowa jest o teologii ciała Jana Pawła II. Celem artykułu jest odwołanie się do katechez i innych tekstów Jana Pawła II na temat miłości małżeńskiej obecnych w adhortacji, tak by można było umieścić Amoris laetitia w szerszym kontekście nauczania Jana Pawła II i zbadać, na ile ostatni dokument o miłości w rodzinie jest twórczą kontynuacją wcześniejszego nauczania Kościoła na ten temat.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, red. S. Głowa, I. Bieda, Poznań 1988.
2.Bujak J., „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich?”. Współczesny feminizm w poszukiwaniu tożsamości kobiety, Szczecin 2014.
3.Bujak J., Stanowisko III Nadzwyczajnego Synodu Biskupów o Rodzinie na temat homoseksualizmu na tle ideologii gender i protestów przeciw „małżeństwu dla wszystkich”, „Studia Paradyskie” 24 (2014), s. 69–99.
4.Conferenza Stampa per la presentazione dell’Esortazione Apostolica post-sinodale del Santo Padre Francesco „Amoris laetitia”, sull’amore nella famiglia, https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/04/08/0241/00531. html#bal (dostęp: 24.05.2017).
5.Denzinger H., Schönmetzer A., Enchiridion symbolorum,defi nitionum et declarationum de rebus fi dei et morum, edizione bilingue, Bologna 1995.
6.Franciszek, Adhortacja apostolska „Amoris laetitia” o miłości i rodzinie, Częstochowa 2016.
7.Jan Paweł II, „Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej”, środa, 11 sierpnia 1982 roku, w: Nauczanie papieskie V, 2, rok 1982, Poznań 1996, s. 259–261.
8.Jan Paweł II, Bezżenność dla Królestwa Niebieskiego czy deprecjacja małżeństwa?, środa, 7 kwietnia 1982 roku, w: Nauczanie papieskie V, 1, rok 1982, Poznań 1993, s. 505–508.
9.Jan Paweł II, Człowiek-osoba w wolności miłowania staje się darem, środa, 16 stycznia 1980 roku, w: Nauczanie papieskie III, 1, rok 1980, Poznań–Warszawa 1985, s. 61–64.
10.Jan Paweł II, Czy wysiłek ten jest możliwy?, środa, 31 października 1984 roku, w: Nauczanie papieskie VII, 2, rok 1984, Poznań 2002, s. 531–533
11.Jan Paweł II, Homilía del Santo Padre Juan Pablo II durante la Misa celebrada en Puebla de los Ángeles, El tema de la familia no es pues ajeno al tema del Espíritu Santo, https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/homilies/1979/documents/hf_jp-ii_hom_19790128_messico-puebla-seminario.html (dostęp: 21.05.2017).
12.Jan Paweł II, Homilia wygłoszona podczas Mszy św. sprawowanej w Wyższym Seminarium Duchownym w Puebla de Los Angeles, (28 stycznia 1979), Acta Apostolicae Sedis 71 (1979), 184.
13.Jan Paweł II, Homily of His Holiness John Paul II, This subject of the family is not, therefore, extraneous to the subject of the Holy Spirit, https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/homilies/1979/documents/hf_jp-ii_hom_19790128_messico-puebla-seminario.html (dostęp: 21.05.2017).
14.Jan Paweł II, Integralny sens znaku sakramentalnego małżeństwa, środa, 4 lipca 1984 roku, w: Nauczanie papieskie, VII, 2, rok 1984, Poznań 2002, s. 2–4.
15.Jan Paweł II, Komplementarność wyborów bezżenności i małżeństwa, środa, 14 kwietnia 1982 roku, w: Nauczanie papieskie V, 1, rok 1982, Poznań 1993, s. 524–526.
16.Jan Paweł II, Letter to the Secretary General of the United Nations Organization on Po pulation and Development (18 March 1994). To Mrs Nafi s Sadik Secretary General of the 1994 International Conference on Population and Development and Executive Director of the United Nations Population Fund: Insegnamenti, XVII (1994)
17.1, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/letters/1999/documents/hf_jp-ii_let_19031994_population-develop.html (dostęp: 21.05.2017).
18.Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa, Lublin 2008.
19.Jan Paweł II, Panowanie „nad” drugim w relacji interpersonalnej, środa, 18 czerwca 1980 roku, w: Nauczanie papieskie III, 1, rok 1980, Poznań–Warszawa 1985, s. 787–788.
20.Jan Paweł II, Spontaniczność, środa, 12 listopada 1980 roku, w: Nauczanie papieskie III, 2, rok 1980, Poznań–Warszawa 1986, s. 590–591.
21.Jan Paweł II, Wartość ciała i płci według zamiaru Stwórcy, środa, 22 października 1980 r., w: Nauczanie papieskie III, 2, rok 1980, Poznań–Warszawa 1986, s. 510.
22.Jan Paweł II, Z chwilą opanowania woli „pożądanie” dysponuje w pełni podmiotowością osoby, środa, 24 września 1980 roku, w: Nauczanie papieskie III, 2, rok 1980, Poznań–Warszawa 1986, s. 377–379.
23.Kupczak J., Dar i komunia. Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II, Kraków 2006.
24.Miłość w trójkącie. O synodzie, rozczarowaniach i nadziejach oraz o pięknie miłości małżeńskiej z Ludmiłą i Stanisławem Grygielami rozmawia ks. Tomasz Jaklewicz, „Gość Niedzielny” 44 (2014), s. 22–24.
25.Miłować ludzką miłość. Dziedzictwo myśli Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie, red. L. Melina, S. Grygiel, Warszawa 2010.
26.Paweł VI, Humanae vitae, https://opoka.org/biblioteka/W/WP/pawel_vi/encyklikihumane.html.
27.Semen Y., Seksualność według Jana Pawła II, Poznań 2008.
28.Weigel G., Świadek nadziei. Biografi a papieża Jana Pawła II, Kraków 2005.
29.West Ch., Teologia ciała dla początkujących. Podstawy rewolucji seksualnej Jana Pawła II, Warszawa 2009.