Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2017

Rok wydania:2017
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Dziekan a duchowieństwo dekanalne. Aspekt prawno-duszpasterski

26 (7-32) Jerzy Adamczyk Więcej
2.

Nauczanie Papieża Franciszka o małżeństwie i rodzinie w posynodalnej adhortacji Amoris Laetitia w świtle Magisterium Jana Pawła II

24 (33-56) Janusz Bujak Więcej
3.

Przyczynek do tłumaczenia słowa ΠΥΛΗ w wersecie Mt 16,18

11 (57-67) Daniel Dzikiewicz Więcej
4.

"Mesjańskie fragmenty" Biblii hebrajskiej w przekładzie Tanach Izaaka Cylkowa

18 (69-86) Piotr Goniszewski Więcej
5.

The role of genesis account of creation in the development of monogamy in the Old Testament and its reception in the early Church


(Rola opisu stworzenia z Księgi Rodzaju w rozwoju monogamii w Starym Testamencie i jego recepcja w pierwotnym Kościele)
16 (87-102) Marcin Krycki Więcej
6.

Nawroty brzmieniowe w ewangelii wg św. Marka w kilku nowszych przekładach wersetów 33-50 z rozdziału 9

23 (103-125) Grzegorz Kubski Więcej
7.

Królestwo Boże wewnątrz nas czy pośród nas?

18 (127-144) Bartosz Lisiecki Więcej
8.

Konfesyjność tłumaczeń biblijnych na przykładzie Biblii Ewangelicznego Instytutu Biblijnego

12 (145-156) Robert Merecz Więcej
9.

Posłuszeństwo Chrystusa w pismach Hansa Ursa von Balthasara

21 (157-177) Marek Pyc Więcej
10.

Czy wytracenie oznacza wykluczenie?

17 (179-195) Mirosław Rucki Więcej
11.

Działalność prorodzinna biskupa profesora Kazimierza Majdańskiego z perspektywy diecezji szczecińsko-kamieńskiej

19 (197-215) Grzegorz Wejman Więcej
12.

Seria "Biblia Impulsy" jako nowa propozycja tłumaczenia i komentowania tesktów biblijnych

9 (217-225) Janusz Wilk Więcej
13.

Postać podobna Synowi Człowieczemu z kobiecym biustem przepasanym złotym pasem (por. Ap 1,13) - Teologiczne konsekwencje zróżnicowania terminów sth/qoj oraz mastoi, w przekładzie apokalipsy arcybiskupa Jana Marii Michała Kowalskiego używanym w Kościołach Mariawitów w Polsce

19 (227-245) Kalina Wojciechowska Więcej
*

Andrzej Krzystek, Katedra – nigdy nie ukończona, dziedziczona i zadawana, Szczecin 2017, ss. 215

7 (247-253) Krzysztof Konecki Więcej
*

Wystawa Made in Roma and Aquileia

4 (255-258) Cezary Korzec Więcej