Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2017.2-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2017
Seria "Biblia Impulsy" jako nowa propozycja tłumaczenia i komentowania tesktów biblijnych

Autorzy: Janusz Wilk
Słowa kluczowe: „Biblia Impulsy” tłumaczenie komentarz aktualizacja Pisma św.
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (217-225)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł prezentuje najnowszy polski projekt tłumaczenia i komentarza ksiąg Nowego Testamentu, który otrzymał nazwę „Biblia Impulsy”. Nazwa ta wywodzi się z typu komentarza, który w formie krótkich wskazówek – impulsów – stara się wieloaspektowo wyjaśnić poszczególne perykopy danej księgi „Księgą typiczną” dla całej serii jest tom poświęcony Ewangelii według św. Marka (Katowice 2016), w którym wstęp przygotował i przekładu z oryginału dokonał ks. Artur Malina, a komentarz sporządził ks. Janusz Wilk, będący równocześnie redaktorem naukowym serii.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Basiuk M., Recenzja cenzora Ewangelii według św. Marka, wstęp i przekład z oryginału, A. Malina; komentarz J. Wilk, Tychy 2016 (kopia w archiwum autora).
2.Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska Verbum Domini, Katowice 2010.
3.Ewangelia według świętego Marka, wstęp i przekład z oryginału A. Malina; komentarz J. Wilk, Katowice 2016 (Biblia Impulsy. Nowy Testament II).
4.Kamieński Ł., Aktualizacja Pisma Świętego według dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej „Interpretacja Biblii w Kościele” jako nowy sposób odniesienia słowa Bożego do życia, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 69 (2016), nr 3, s. 197–215.
5.Kochel J., recenzja książki Ewangelia według świętego Marka, wstęp i przekład z oryginału A. Malina; komentarz J. Wilk, Katowice 2016, ss. 215 (Biblia Impulsy. Nowy Testament II), http://www.ssb24.pl/warto_przeczytac,209 (dostęp: 1.10.2016).
6.Kochel J., Recenzja Wydawnicza Ewangelii według św. Marka, wstęp i przekład z oryginału A. Malina; komentarz J. Wilk, Opole 2016 (maszynopis w archiwum autora).
7.Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym (Dei Verbum), w: Sobór Watykański II.
8.Konstytucje – dekrety – deklaracje. Tekst łacińsko-polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2008², s. 540–563.
9.Kotecki D., Recenzja Wydawnicza Ewangelii według św. Marka, wstęp i przekład z oryginału A. Malina; komentarz J. Wilk, Toruń 2016 (maszynopis w archiwum autora).
10.Malina A., Ewangelia według św. Marka 1,1–8,26. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Częstochowa 2013 (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament II/1).
11.Malina A., Wypowiedź tłumacza Ewangelii wg św. Marka (Biblia Impulsy. Nowy Testament II), Katowice 2016 (maszynopis w archiwum autora).
12.Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Pisma Świętego w Kościele, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1994.
13.Romaniuk K., Apostolat biblijny, Kraków 2005.
14.Romaniuk K., Wypowiedź tłumacza Ewangelii wg św. Marka (Biblia Impulsy. Nowy Testament II), Katowice 2016 (maszynopis w archiwum autora).
15.Szymanek E., Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, Poznań 1990.
16.Wilk J., Przedmowa, w: Ewangelia według świętego Marka, wstęp i przekład z oryginału A. Malina, komentarz J. Wilk, Katowice 2016 (Biblia Impulsy. Nowy Testament II), s. 5.
17.Wilk J., Wytyczne dla opracowujących poszczególne księgi NT w serii „Biblia Impulsy”, Katowice 2016 (maszynopis w archiwum autora).
18.„Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich”, 14 (2017), red. H. Witczyk.