Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2018.1-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2018
Emotions in the context of the end of human life
(Emocje związane z końcem ludzkiego życia)

Autorzy: Tadeusz Dyk
Pomorski Uniwersytet Medyczny

Marcin Kolwitz
Pomorski Uniwersytet Medyczny
Słowa kluczowe: relacja choroba lekarz rodzina
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (267-278)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W konsekwencji przemian kulturowych i postępu technologicznego w medycynie we współczesnych społeczeństwach nastąpiła zmiana postrzegania śmierci. Staje się ona coraz częściej tematem tabu. Jednocześnie cały czas pojawiają się trudności komunikacyjne w relacjach na płaszczyźnie umierający pacjent – otoczenie – personel medyczny. Rozwiązanie wspomnianych trudności jest możliwe dzięki umiejętnościom przekazania przez lekarzy diagnozy bolesnej dla pacjenta i jego rodziny oraz jej przyjęcia przez zainteresowanych. Niezbędne we wzajemnej komunikacji wszystkich uczestników procesu leczenia (także pracowników medycznych, chorego i jego rodziny) jest świadomość naturalnych reakcji psychosocjologicznych związanych z przyswajaniem traumatycznych wydarzeń, takich jak śmierć, oraz nieunikanie prawdy o śmiertelnej chorobie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brehant J., Thanatos. Chory i lekarz w obliczu śmierci, tłum. U. Sudolska, Warszawa 1993.
2.Bujnowska-Fedek M.M., Wróblewska I., Przekazywanie pacjentowi i jego rodzinie złych i trudnych informacji dotyczących stanu zdrowia, w: Porozumiewanie się lekarza
3.z pacjentem i jego rodziną. Wybrane zagadnienia, red. A. Steciwko, J. Barański, Wrocław 2012.
4.Jankowska A.K., Postępowanie z dzieckiem i jego opiekunami. Porozumiewanie się z nastolatkiem, w: Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i jego rodziną. Wybrane zagadnienia, red. A. Steciwko, J. Barański, Wrocław 2012.
5.Komorska M., Postawy wobec śmierci – wybrane zagadnienia, w: Szkice z socjologii medycyny, red. M. Libiszowska-Żółtkowska, M. Ogryzko-Wiewiórowska, W. Piątkowski, Lublin 1998.
6.Kubler-Ross E., Rozmowy o śmierci i umieraniu, tłum. I. Doleżal-Nowicka, Warszawa 1979.
7.Ostrowska A., Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa, Warszawa 1997.
8.Ślipko T., Bioetyka. Najważniejsze problemy, Kraków 2009.
9.Taranowicz I., Kawczyńska-Butrym Z., Śmierć jako zjawisko społeczne, w: Elementy socjologii dla pielęgniarek, red. I. Taranowicz, A. Majchrowska, Z. Kawczyńska-Butrym, Lublin 2000.
10.Wrona-Polańska H., Psychologiczne aspekty informowania pacjentów o chorobie, w: Psychologiczny wymiar zdrowia, kryzysu i choroby, red. D. Kubacka-Jasiecka, T.M. Ostrowski, Kraków 2005.