Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2018

Rok wydania:2018
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Rola Maryi w J 2,1-12

16 (7-22) Teresa Borkowska Więcej
2.

Mądrościowe teksty o stworzeniu świata w interpretacji prologu Ewangelii Janowej

18 (23-40) Łukasz Popko Więcej
3.

Chrystocentryczny wymiar duchowości według św. Jana Ewangelisty

18 (41-58) Henryk Wejman Więcej
4.

Tajemnica Jezusa - Mesjasza i Syna Bożego, który stał się Człowiekiem (J1, 1-14)

48 (59-106) Henryk Witczak Więcej
5.

Historia i teologia czwartej ewangelii w świetle "Żydów" Janowych

39 (107-145) Stanisław Wróbel Więcej
6.

Miłość małżeńska źródłem bezpieczeństwa małżonków i ich dzieci. Refleksje na kanwie encykliki Papieża Franciszka "laudato Si"

12 (147-158) Andrzej Bohdanowicz Więcej
7.

Papieża Franciszka metafory Kościoła

19 (159-177) Andrzej Draguła Więcej
8.

Mówione Magisterium Kościoła - kaznodziejstwo Papieża Franciszka

18 (179-196) Rafał Kowalski Więcej
9.

Miłosierdzie Boże w liturgii Roku nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia

14 (197-210) Andrzej Krzysztek Więcej
10.

Młodzi w Kościele Faranciszka

22 (211-232) Marcin Szczodry Więcej
11.

Oblicza postawy miłosierdzia ludzkiego w świetle Bulli Papieża Franciszka "Misericordiae Vultus"

11 (233-243) Henryk Wejman Więcej
12.

Maryjne odniesienia dla chrzescijańskiej serdeczności w nauczaniu Papieża Franciszka?

21 (245-265) Adam Wojtczak Więcej
13.

Emotions in the context of the end of human life


(Emocje związane z końcem ludzkiego życia)
12 (267-278) Tadeusz Dyk, Marcin Kolwitz Więcej
14.

Mszał Gnieźnieński z Niederaltaich Missale Plenarium ms. 149 Vetusque Antiquissimus

22 (279-300) Jan Gajur Więcej
15.

XIV Walne zebranie I 55 Sympozjum Biblistów Polskich, Legnica 18-20.09.2017

7 (301-307) Tomasz Zaklukiewicz, Piotr Briks Więcej