Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2016.35-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 35 (2016)
Podmiot jako wewnętrzny biegun symbolizmu. Antymentalistyczna wykładnia " Traktatu logiczno-filozoficznego"

Autorzy: Jakub Gomułka
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Słowa kluczowe: podmiot transcendentalny antymentalizm antyrealizm Tractatus logico-philosophicus Ludwig Wittgenstein symbolizm
Rok wydania:2016
Liczba stron:18 (69-86)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

SUBJECT AS THE INNER POLE OF THE SYMBOL.ANTI-MENTALISTIC INTERPRETATION OF WITTGENSTEIN’S TRACTATUSSummaryThe purpose of this paper is to offer a radical anti-mentalistic interpretation ofWittgensteinʼs Tractatus. Contrary to mentalistic approaches postulating that thetask of projection must be performed by a subject (transcendental or psychological),the author claims – after Rhees, Diamond and McGinn – that the projection itselfis an intrinsic relation within the symbol. The main point of the paper is the thesis that the transcendenal subjectivity – or, as Wittgenstein calls it, the metaphysicalsubject – is the inner pole of the symbol, and since the meaning of the symbol isitʼs other inner pole (as anti-realist interpretations point out), the whole intentionalrelation of symbolizing is intrinsic to the symbolism.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anscombe, G.E.M. (1965). An Introduction to Wittgensteinʼs Tractatus. New York:
2.Harper & Row.
3.Black, M. (1964). A Companion to Wittgenstein’s Tractatus. Cambridge: Cambridge
4.University Press.
5.Brockhaus, R.R. (1991). Pulling up the Ladder. The Metaphysical Roots of Wittgenstein’s
6.Tractatus logico-philosophicus. La Salle (IL): Open Court.
7.Crary, A., Read, R. (2009). Wittgenstein – nowe spojrzenie. Wrocław: WN DSW.
8.Conant, J. (1992). The Search for Logically Alien Thought: Descartes, Kant, Frege,
9.and the Tractatus. Philosophical Topics, 20, 1, 115–180.
10.Dehnel, P. (2014). Ludwig Wittgenstein: teoria a terapia. Od „Traktatu” do
11.„Dociekań filozoficznych” – studia. Warszawa: WN PWN.
12.Diamond, C. (1991). Throwing Away the Ladder. W: C. Diamond, The Realistic
13.Spirit (s. 179–204). Cambridge (MA): MIT Press.
14.Diamond, C. (2006). Peter Winch on the Tractatus and the Unity of Wittgenstein’s
15.Philosophy. W: A. Pichler, S. Säätelä (eds.), Wittgenstein: The Philosopher
16.and his Works (s. 141–171). Frankfurt: Ontos.
17.Diamond, C. (2009). Etyka, wyobraźnia i metoda Traktatu Wittgensteina. W: A. Crary,
18.R. Read (red.), Wittgenstein – nowe spojrzenie (s. 181–211). Wrocław:
19.WN DSW.
20.Fodor, J. (1975). The Language of Thought. Cambridge (MA): Harvard University
21.Press.
22.Frege, G. (1977). Myśl. Studium logiczne. W: G. Frege, Pisma semantyczne
23.(s. 101–129). Warszawa: PWN.
24.Goldfarb, W. (2011). Das Überwinden. Anti-Metaphysical Readings of the Tractatus.
25.W: R. Read, M.A. Lavery (eds.), Beyond the Tractatus Wars. The New
26.Wittgenstein Debate (s. 6–21). New York: Roudledge.
27.Hacker, P. (1972). Insight and Illusion: Wittgenstein on Philosophy and the Metaphysics
28.of Experience. Oxford: Oxford University Press.
29.Heflik, W. (2013). Problem formy w perspektywie transcendentalnej u Kanta i Wittgensteina.
30.Analiza porównawcza na podstawie „Krytyki czystego rozumu”
31.i „Traktatu logiczno-filozoficznego”. Kraków: Antykwa.
32.Hintikka, J. (1966). On Wittgensteinʼs „Solipsism”. W: I. Copi, R. Beard (eds.),
33.Essays on Wittgensteinʼs Tractatus (s. 157–161). New York: Macmillan.
34.Hutto, D. (2003). Wittgenstein and the End of Philosophy. Neither Theory nor
35.Therapy. Basingstoke–New York: Palgrave Macmillan.
36.Ishiguro, H. (1969). Use and Reference of Names. W: P. Winch (ed.), Studies in the
37.Philosophy of Wittgenstein (s. 20–51). London: Routledge.
38.Malcolm, N. (1994). Wittgenstein: A Religious Point of View?, Ithaca: Cornell
39.McDowell, J. (2009). Nonkognitywizm i postępowanie według reguły. W: A. Crary,
40.R. Read (red.), Wittgenstein – nowe spojrzenie (s. 55–72). Wrocław: Wydawnictwo
41.Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
42.McGinn, M. (1999). Between Metaphysics and Nonsense: Elucidation
43.in Wittgensteinʼs Tractatus. The Philosophical Quarterly, 49, 197, 491–513.
44.McGinn, M. (2006). Elucidating the Tractatus. Wittgenstenʼs Early Philosophy
45.of Logic and Language. Oxford: Oxford University Press.
46.Moyal-Sharrock, D. (2007). The Good Sense of Nonsense: a reading of Wittgensteinʼs
47.Tractatus as nonself-repudiating. Philosophy, 82, 1, 147–177.
48.Pears, D. (1987). The False Prison: A Study of the Development of Wittgensteinʼs
49.Philosophy. T. I. New York: Clarendon Press.
50.Potter, M. (2008). Wittgenstein’s Notes on Logic. Oxford: Oxford University
51.Rhees, R. (1970). Discussions of Wittgenstein. London: Routledge & Kegan Paul.
52.Russell, B. (1959). Mysticism and Logic and Other Essays. London: Allen
53.& Unwin.
54.Russell, B. (1995). Problemy filozofii. Warszawa: PWN.
55.Sluga, H. (1996). „Whose house is that?” Wittgenstein on the self. W: H. Sluga,
56.D. Stern (eds.), The Cambridge Companion to Wittgenstein (s. 320–353).
57.Cambridge: Cambridge University Press.
58.Stenius, E. (1960). Wittgensteinʼs Tractatus. A Critical Exposition of Its Main Lines
59.of Thought. Ithaca: Cornell University Press.
60.Stern, D. (1995). Wittgenstein on Mind and Language. Oxford: Oxford University
61.Walentukiewicz, W. (1998). Definicje deiktyczne w Traktacie. W: M. Soin (red.),
62.Wittgenstein w Polsce (s. 21–61). Warszawa: IFiS PAN.
63.Winch, P.G. (1994). Discussion of Malcolm’s Essay. W: N. Malcolm, Wittgenstein:
64.A Religious Point of View? (s. 95–135). Ithaca (NY): Cornell University
65.Wittgenstein, L. (1997). Tractatus logico-philosophicus. Warszawa: WN PWN.
66.Wittgenstein, L. (1998). Niebieski zeszyt. W: L. Wittgenstein, Niebieski i brązowy
67.zeszyt. Szkice do Dociekań filozoficznych (s. 21–123). Warszawa: Spacja.