Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/1 2015
Recenzja - Marcin Gryczka, Znaczenie Internetu jako otwartego środowiska wymiany wiedzy we współczesnej gospodarce światowej, Wydawnictwo wolumina.pl, Szczecin 2013 (s. 300)

Autorzy: Renata Knap
Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania:2015
Liczba stron:4 (417-420)
Pobierz plik

Plik artykułu