Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-15
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/3 2016
ZDROWOTNE I ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA DECYZJI KONSUMENTÓW A ENDENCJE ROZWOJU SPOŻYCIA ARTYKUŁÓW RYBNYCH

Autorzy: Renata Knap
Uniwersytet Szczeciński

Katarzyna Włodarczyk
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: konsumpcja ryby i produkty rybne ekologiczne motywy decyzji konsumentów
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (165-176)
Klasyfikacja JEL: D19 Q18
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie tendencji w spożyciu ryb i produktów rybnych w Polsce na tle zmian w konsumpcji światowej w latach 2005–2014 oraz próba identyfikacji roli czynników ekologicznych w kształtowaniu tych tendencji. Z przeprowadzonej analizy wynika, że konsumpcja ryb w Polsce wykazywała tendencję spadkową. Wynikało to głównie z wysokich cen i braku tradycji częstego spożywania artykułów rybnych, natomiast czynniki ekologiczne nie miały znaczącego wpływu na wielkość spożycia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Analizy rynkowe. Rynek ryb stan i perspektywy (2004–2014). Warszawa: IERiGŻ.
2.Apetyt Polaków na ryby i owoce morza ze zrównoważonych połowów. Wyniki badania konsumentów z Polski (2014). Pobrane z: https://www.msc.org/publikacje (26.11.2015).
3.Ashe, F., Bjørndal, T. (1999). Demand Elasticities for Fish and Seafood. A Review, Globefish Special Series, 9.
4.Ashe, F., Bjørndal, T., Gordon, D.V. (2005). Demand Structure for Fish. SNF Working Paper, 37/05.
5.Budżety gospodarstw domowych 2014 – tablice przeglądowe 2000–2014. GUS. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/budzety-gospodarstw-domowych-w-2014-r-,9,9.html (26.11.2015).
6.Bywalec, C., Rudnicki, L. (1992). Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji. Kraków: Wyd. AE w Krakowie.
7.FAO (2014). Food Outlook, October 2014. Rome.
8.FAO (2015). Food Outlook, May 2015. Rome.
9.FAOSTAT. Pobrane z: http://faostat.fao.org/site/291/default.aspx (28.11.2015).
10.Hryszko, K. (2013). Polacy nadal jedzą mało ryb. Szanse na znaczący wzrost spożycia są niewielkie. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Pobrane z: http://www.biznes.newseria.pl/news/polacy_nadal_jedza_malo,p1522677165 (26.11.2015).
11.Kiełczewski, D. (2004). Konsumpcja a perspektywa trwałego i zrównoważonego rozwoju. Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.
12.Knap, R. (2011). Światowy handel rybami i produktami rybnymi. Teoretyczne przesłanki i realne uwarunkowania rozwoju. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
13.Knap, R. (2012). Ekologiczne uwarunkowania zachowań konsumentów na rynku ryb i produktów rybnych. Handel Wewnętrzny, maj–czerwiec, 385–394.
14.Kulikowski, T. (2012). Konsumpcja ryb i produktów rybnych w świetle danych statystycznych i ankietowych. Pobrane z: http://www.lgropolszczyzna.pl/pobierz/prezentacja_1_tomasz_kulikowski.pdf (26.11.2015).
15.Rośnie spożycie ryb i owoców morza (2013). Pobrane z: http://www.dlahandlu.pl/analiza--rynku/rosnie-spozycie-ryb-i-owocow-morza,41321.html (26.11.2015).
16.Seafood Study 2015 (2015). Pobrane z: http://www.rybyznorwegii.pl/Downloads/Seafood--study-2015 (26.11.2015).
17.Seale, J., Regmi, A., Bernstein, J. (2003). International Evidence on Food Consumption Patterns. US Department of Agriculture, Technical Bulletin, 3, 1904.
18.UNCTADstat. Pobrane z: http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx(28.11.2015).
19.Włodarczyk, K. (2013). Rynkowe zachowania polskich konsumentów w dobie globalizacji konsumpcji. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.