Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm.2016.29-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 29 2016
Rola Generała Kazimierza Sosnkowskiego w kształtowaniu stosunków polsko-francuskich w okresie II Reczypospolitej.

Autorzy: Andrzej Wojtaszak
Słowa kluczowe: 1919–1939 sojusz wojskowy Francja Polska dyplomacja bezpieczeństwo narodowe stosunki międzynarodowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:21 (181-201)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony wzajemnym relacjom polsko-francuskim w latach 1918– 1939, a szczególnie roli generała Kazimierza Sosnkowskiego, który należał do grona zwolenników współpracy z Francją uważając, że jest to jedyny potencjalny sojusznik Polski, zwłaszcza w sytuacji konfliktu z Niemcami. Bezsprzecznie na początku lat dwudziestych był realizatorem linii politycznej Józefa Piłsudskiego. Kiedy w 1925 roku ukształtował się w Europie ład lokarneński, Polska stanęła przez dylematem tworzenia realiów nowej polityki zagranicznej. Pod koniec życia Józefa Piłsudskiego doszło do realizacji koncepcji równych odległości – ta koncepcja Józefa Becka zakończyła się dwiema umowami z ZSRR i Niemcami. Rozwój sytuacji międzynarodowej a zwłaszcza postawa Niemiec musiały wywołać reakcje w Warszawie i Paryżu. Po śmierci Marszałka i zmianie politycznej w Polsce, nowe władze wojskowe na czele z marszałkiem Edwardem Śmigłym-Rydzem zaangażowały się w tworzenie nowych relacji z Francją. Ważną rolę w tych działaniach odegrał generał Kazimierz Sosnkowski.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Archives du Service Historique de l’ Armèe de Terre, Paryż.
2.Attaches militaires. Correspondance politique: Pologne.
3.Baranowski W., Rozmowy z Piłsudskim 1916–1931, Warszawa 1938.
4.Beck J., Ostatni raport, Warszawa 1987.
5.Bułhak H., Polska–Francja z dziejów sojuszu 1933–1936, Warszawa 2000.
6.Ciałowicz J., Polsko-francuski sojusz wojskowy 1921–1939, Warszawa 1970.
7.Cienciala A.M., Komarnicki T., From Versailles to Locarno, Keys to Polish Foreign Policy, 1919–1925, Lawrence 1984.
8.Diariusz i teki Jana Szembeka (1935–1945), oprac. T. Komarnicki, t. I, t. II, Londyn 1964, 1965.
9.Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918–1939, red. T. Jędruszczak, M. Nowak-Kiłbikowa, t. I: 1918–1932, Warszawa 1989.
10.Kazimierz Sosnkowski: myśl – praca – walka. Przyczynki do monografii i oraz uzupełnienia do Materiałów historycznych Kazimierza Sosnkowskiego, oprac. S. Babiński, Londyn 1988.
11.Koreś D., Komitet do Spraw Uzbrojenia i Sprzętu a przygotowania Wojska Polskiego do wojny 1935–1939, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2011, nr 2.
12.Kornat M., Polityka równowagi 1934–1939. Polska między Wschodem a Zachodem, Kraków 2007.
13.Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, red. J.M. Majchrowski, Warszawa 1994.
14.Kukułka J., Francja a Polska po traktacie wersalskim 1919–1920, Warszawa 1970.
15.Laroche J., Polska w latach 1924–1935. Wspomnienia ambasadora francuskiego, Warszawa 1966.
16.Łowczowski G., Przymierze wojskowe polsko-francuskie widziane z attachatu paryskiego, „Bellona” 1951, z. 1–2.
17.Marszałek Francji Foch Marszałkiem Polski, „Polska Zbrojna” z 14 kwietnia 1923.
18.Noël L., Une Ambassade à Varsovie 1935–1939. L’agression allemande contre la Pologne, Paris 1947.
19.Pasztor M., Polska w oczach francuskich kół rządowych w latach 1924–1939, Warszawa 1999.
20.Patelski M., Generał broni Tadeusz Rozwadowski. Żołnierz i dyplomata, Warszawa 2002.
21.Pestkowska M., Kazimierz Sosnkowski, Wrocław 1995.
22.Piszczkowski T., Anglia a Polska 1914–1939. W świetle dokumentów brytyjskich, Londyn 1975.
23.Polityka równowagi 1934–1939. Polska między Wschodem a Zachodem, Kraków 2007.
24.Sandomirski K., Polska Misja Zakupów w Paryżu w latach 1919–1920, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1978, nr 4.
25.Schramm T., Francuskie misje wojskowe w państwach Europy Środkowej 1919–1938, Poznań 1987.
26.Sierpowski S., Źródła do historii powszechnej okresu międzywojennego, t: 1917–1926, Poznań 1989, t. II: 1927–1934, Poznań 1992.
27.Sosnkowski K., Przyczynki do sprawy zbrojeń polskich w okresie 1935–1939, w: Kazimierz
28.Sosnkowski: myśl – praca – walka. Przyczynki do monografii oraz uzupełnienia do Materiałów Historycznych Kazimierza Sosnkowskiego, oprac. S. Babiński, Londyn 1988.
29.Stawecki P., Attachè wojskowi Drugiej Rzeczypospolitej, „Studia Historyczne” 2004, nr 2.
30.Świtalski K., Diariusz 1919–1935, Warszawa 1992.
31.Walczak H., Sojusz z Rumunią w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918–1931, Szczecin 2008.
32.Wandycz P., Wypowiedzi marszałka Piłsudskiego na konferencji byłych premierów 7 marca 1934 roku, „ Niepodległość” 1974, nr IX.
33.Wandycz P., France and Her Eastern Allies, 1919–1925. French-Czehoslovak-Polish Relations from the Paris Peace Conference to Locarno, Minneapolis 1962.
34.Wandycz P., The Twilight of French Eastern Alliances 1926–1936. French-Czechoslovak-Polish Relations from Locarno to the Remilitarization of Rhineland, Princeton 1988.
35.Wandycz P., Z dziejów dyplomacji, Wrocław 1989.
36.Waygand M., Mèmories, Mirages et realittè, Paris 1957.
37.Wieczorkiewicz P., Historia polityczna Polski 1935–1945, Warszawa 2005.
38.Wojtaszak A., Generalicja Wojska Polskiego 1918–1926, Warszawa 2012.
39.Wyszczelski L., Generał Kazimierz Sosnkowski, Warszawa 2010.
40.Zięba A.A., Kazimierz Sosnkowski, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XL, Warszawa 2000–2001.