Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2016.33-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 33 (2016)
Rozumowanie Mistrza a determinizm, rec. z: Tomasz Jarmużek, Jutrzejsza bitwa morska. Rozumowanie Diodora Kronosa, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013.

Autorzy: Mateusz Klonowski
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (109-116)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Recenzja książki: Tomasz Jarmużek, Jutrzejsza bitwa morska. Rozumowanie Diodora Kronosa, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arystoteles (1983). Metafizyka. Tłum. K. Leśniak. Warszawa: PWN.
2.Arystoteles (1990a). Analityki pierwsze. Tłum. K. Leśniak. W: Dzieła wszystkie (t. 1,s. 127–251). Warszawa: PWN.
3.Arystoteles (1990b). Fizyka. Tłum. K. Leśniak. W: Dzieła wszystkie (t. 1, s. 23–204). Warszawa: PWN.
4.Arystoteles (1990c). Hermeneutyka. Tłum. K. Leśniak. W: Dzieła wszystkie (t. 1, s. 127–251). Warszawa: PWN.
5.Barnes, J. (1999). Introduction. W: K. Algra, J. Barnes, J. Mansfeld, M. Schofield, The Cambridge history of philosophy (s. 77–176). Cambridge: Cambridge Univeristy Press.
6.Diogenes Laertios (1982). Żywoty i poglądy słynnych filozofów. Tłum. I. Krońska, K. Leśniak, W. Olszewski. Warszawa: PWN.
7.Epiktet (1961). Diatryby. Encheiridion. Tłum. L. Joachimowicz. Warszawa: PWN.
8.Hasle, P.F.V., Øhrstrøm, P. (1995). Temporal logic. From ancient ideas to artificial intelligence. Dordrecht–Boston–London: Kluwer Academic Publishers.
9.Hintikka, J. (1964). Aristotle and the Master Argument of Diodorus. American Philosophical Quarterly, 1, 101–114.
10.Jarmużek, T. (2006). Rekonstrukcje rozumowania Diodora Kronosa w ontologii czasu punktowego. Analiza i Egzystencja, 3, 187–215.
11.Jarmużek, T. (2013). Jutrzejsza bitwa morska. Rozumowanie Diodora Kronosa. Toruń: Wydawnictwo UMK.
12.Jarmużek, T., Pietruszczak, A. (2009). The tense logic for Master Argument in Prior’s reconstruction. Studia Logica, 2, 85–108.
13.Jarmużek, T., Tkaczyk, M. (2015). Normalne logiki pozycyjne. Lublin: Wydawnictwo Naukowe KUL.
14.Łoś, J. (1947). Podstawy analizy metodologicznej kanonów Milla. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2, 269–301.
15.Mates, B. (1951). Diodorean implication. Philosophical Review, 60, 525–534. Michael, F.S. (1976). What is the Master Argument of Diodorus Cronus? American Philosophical Quarterly, 13, 229–235.
16.Øhrstrøm, P. (1980). A new reconstruction of the Master Argument of Diodorus Cronus. International Logic Review, 1, 60–65.
17.Prior, A.N. (1995). Diodorean modalities. Philosophical Quarterly, 5, 205–2013.
18.Rescher, N. (1966). A version of the Master Argument of Diodorus. Journal of Philosophy, 43, 438–445.
19.Rescher, N., Urquhart, A. (1971). Temporal logic. Vienna: Springer-Verlag. Tkaczyk, M. (2015). Futura contingentia. Lublin: Wydawnictwo Naukowe KUL.