Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/1 2015
Warunki dostawy w eksporcie przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego

Autorzy: Renata Knap
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: warunki dostawy Incoterms eksport województwo zachodniopomorskie
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (209-222)

Abstrakt

elem artykułu jest identyfikacja warunków dostawy w eksporcie przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego w latach 2004–2013 oraz próba określenia czynników wyboru rozpoznanych warunków dostawy. W badaniach wykorzystano analizę danych statystycznych Izby Celnej w Warszawie oraz analizę literatury przedmiotu. Z przeprowadzonych badań wynika, że największy udział w wartości eksportu województwa miały transakcje realizowane na warunkach z grupy E i F Incoterms. W świetle prezentowanych w literaturze poglądów, może to wskazywać na relatywnie niską konkurencyjność zachodniopomorskich eksporterów jako czynnik determinujący wybór warunków dostawy w eksporcie. Określenie czynników wyboru warunków dostawy w eksporcie województwa nie jest jednak możliwe bez przeprowadzenia badań zachodniopomorskich eksporterów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Blajer A., Miedzynarodowe reguły handlowe. Zasady i praktyka stosowania, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Spółka z o.o, Gdańsk 2000.
2.Choice of the Correct Term of Delivery, www.logistiikanmaailma.fi/wiki/Tiedosto:Terms_of_ Delivery_Chart.png.
3.Estiller R.C. i in., Factors Influencing the Choice of Incoterms in Selected Semiconductor and Electronics Companies of Philippine Economic Zone Authority in Calabarzon. Towards a Logistics Management Model, https://morokoff.files.wordpress.com/2014/08/ippc2014_bookofproceedings_03.p.
4.Freudmann D., Traders Get a Brand-New Bible, „Journal of Commerce” 9 September 1999.
5.GUS, http://stat.gov.pl/sprawozdawczosc/intrastat/podstawowe-informacje-o-systemie-intrastat/progistatystyczne.
6.Hien N., Laporte G., Roy J., Business Environment Factors, Incoterms Selection and Export Performance, „Operations and Supply Chain Management” 2009, Vol. 2, No. 2.
7.Holley D., Haynes R., The Incoterms Challenge:Using Multi-media to Engage Learners, „Education & Training” 2003, No. 45.
8.Incoterms® 2010, ICC Publication No. 715, ICC, Paris 2010;.
9.Knap R., Warunki dostawy a konkurencyjność w handlu zagranicznym, w: Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki w XXI w., Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 25, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 730, Szczecin 2012.
10.Legrand G., Martini H., Management des opérations de commerce international, Edition 4th Dunod, Paris 1999.
11.Malfliet J., Incoterms 2010 and the Mode of Transport: How To Choose the Right Term, www. cutn.sk/Library/proceedings/mch_2011/editovane_prispevky/Malfliet-163-179.pdf.
12.Shagina O.A., Main Factors in Choice of Delivery Terms: A Multiple Case Study of Japanese and Russian Importers in Seafood Trade with Norway, University of Tromso 2007, www.ub.uit.no:8080/munin/bit stream/handle/10037/969/hove doppgave.pdf?sequence=1.
13.Valjakka T., Decreasing Global Costs of Transportation Between Inter-Group Locations. Case: Outotec, Spare Part Business, www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/44712/Valjakka_Taru.pdf? sequence=1.