Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/2-29
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (2) 2018
Wykluczenie cyfrowe – wybór czy konieczność? Polska na tle Unii Europejskiej

Autorzy: Anna Stolarczyk
Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Analiz i Rozwoju Rynku ICT
Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne wykluczenie cyfrowe wykluczenie społeczne internet
Data publikacji całości:2018-05-12
Liczba stron:10 (301-310)
Klasyfikacja JEL: O35
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono problem wykluczenia cyfrowego w kontekście zmian społecznych zachodzących w kształtującym się społeczeństwie informacyjnym. W dobie coraz szerszego wykorzystania technologii cyfrowych wykluczenie społeczne zyskuje nowy wymiar, a grupy wykluczonych zostają postawione przed nowymi wyzwaniami. Autorka za punkt wyjścia przyjmuje hipotezę o coraz większej korelacji między wykluczeniem cyfrowym a społecznym, analizując dane statystyczne dotyczące gospodarstw domowych oraz użytkowników indywidualnych w Polsce i krajach Unii Europejskiej oraz stara się znaleźć odpowiedź na tytułowe pytanie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Budziewicz-Guźlecka, A. (2014). Rola działalności naukowo-badawczej w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 808. Ekonomiczne Problemy Usług, 112.
2.Czapiński, J., Panek, T. (2015). Diagnoza Społeczna. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
3.Dijk, J. (2010). Społeczne aspekty nowych mediów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Dijk, J. (2008). The digital divide in Europe. Pobrane z: https://pdfs.semanticscholar.org/ dab6/63c4664591cb44e956ab94482a4cb1b1d425.pdf (8.01.2018).
5.Economist Intelligence Unit (2008). Closing Europe’s Digital Divide. Pobrane z: http://graphics. eiu.com/upload/intel_digital_divide.pdf (7.01.2018).
6.Eurostat (2018). Digital economy and society statistics. Pobrane z: http://ec.europa.eu/euro stat/data/database (7.01.2018).
7.Goban-Klas, T. (1999). Media i komunikowanie masowe. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Haber, L.H. (red.). (2011). Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym. Kraków: NOMOS.
9.Jeran, A. Wykluczenie cyfrowe. Pobrane z: http://zawszeaktywny.byd.pl/userfiles/files/ PUBLIKACJA%204%20-%20Wykluczenie%20cyfrowe_tekst.pdf (7.01.2018).
10.Kancelaria Senatu (2015). Wykluczenie cyfrowe w Polsce. Pobrane z: https://www.senat.gov.pl/ gfx/senat/pl/senatopracowania/133/plik/ot-637_internet.pdf (7.01.2018).
11.Kasprzyk, B. (2015). Wykluczenie społeczne a cyfrowe w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 4, (44/1), 252–264. DOI: 10.15584/nsawg.2015.4.1.22.
12.Komisja Europejska (2010a). Europejska agenda cyfrowa. Pobrane z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52010DC0245 (8.01.2018)
13.Marczak Ł. (2015). Nowy rodzaj stratyfikacji społecznej w kontekście zjawiska wykluczenia cyfrowego. Studia Paradyskie, 25, 121–132.
14.Popiołek, M. (2013). Wykluczenie cyfrowe w Polsce. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 32, 310–320. YADDA: bwmeta1.element.ekon-element-000171255263.
15.Szarfenberg, R. (2008). Pojęcie wykluczenia społecznego. Pobrane z: http://rszarf.ips.uw.edu.pl/ pdf/pojecie_ws.pdf (7.01.2018).