Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/2-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (2) 2018
Bezpieczeństwo informacyjne w organizacjach ochrony zdrowia

Autorzy: Krzysztof Musiał
ActiveMED Sp. z o. o.

Mateusz Kuczabski
Akademia Sztuki Wojennej Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Instytut Studiów Strategicznych Katedra Bezpieczeństwa Informacyjnego i Komunikacji
Słowa kluczowe: ochrona zdrowia bezpieczeństwo informacyjne sieci komputerowe
Data publikacji całości:2018-05-12
Liczba stron:9 (127-135)
Klasyfikacja JEL: I11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Bezpieczeństwo informacyjne w sektorze ochrony zdrowia to wyzwanie najbliższych lat na wszystkich poziomach organizacyjnych. Począwszy od Ministerstwa Zdrowia, aż po pojedyncze gabinety realizujące świadczenia w zakresie ochrony zdrowia. Zmiana sposobu rejestrowania danych, ich rosnąca ilość i zakres wprowadzania do systemów, a także przetwarzanie i przesyłanie wymagają nowych metod i narzędzi zabezpieczania przed wyciekiem i utratą przechowywanych i przetwarzanych informacji. Konieczne staje się budowanie bezpiecznych systemów przechowujących i przetwarzających dane oraz kształtowanie świadomości w tym zakresie zarówno osób zarządzających jednostkami jak i całego personelu, który ma dostęp do przetwarzanych informacji
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych (2007). Wydawnictwo sejmowe. Pobrane z: www.giodo.gov.pl.
2.Badanie stopnia przygotowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą do obowiązków wynikających z ustawy z 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia (2016). CSIOZ. Pobrane z: https://www.csioz.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/wyniki-ii-edycji-badania-ankietowego-dotyczacego-stopnia-informatyzacji-podmiotow-wykonujacych-dz/.
3.Oppenheimer, P. (2007). Cisco. Projektowanie sieci metodą Top-Down. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Podkarpacki System Informacji Medycznej (2014). Pobrane z: https://psim.podkarpackie.pl/ strona-glowna.
5.Rekomendacje Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w zakresie bezpieczeństwa oraz rozwiązań technologicznych stosowanych podczas przetwarzania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej (2017). CSIOZ 2017. Pobrane z: www.csioz.gov.pl.
6.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku. Pobrane z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.
7.Świtała, K. (2016). Obowiązki prawne podmiotów przetwarzających dane medyczne w kontekście wdrażania rozwiązań e-zdrowia w Polsce. Roczniki. Kolegium Analiz Ekonomicznych, 42, 407–421.
8.Wytyczne, zasady i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowy i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej (2014), cz. 1–6. CSIOZ. Pobrane z: https://csioz.gov.pl/aktualnosci/archiwum/szczegoly/zaktualizowane-wytyczne-i-rekomendacje-w-zakresie-bezpiecznego-przetwarzania-edm/.
9.Wyciek danych wrażliwych (2017). Pobrane z: https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/wyciek-danych-wrazliwych-50-tysiecy-pacjentow-polskiego-szpitala/.
10.Założenia strategii cyberbezpieczeństwa dla Rzeczypospolitej Polskiej (2016). Pobrane z: http://www.konsultacje.gov.pl/sites/default/files/file-attachments/3903/.