Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Aktualnie: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.38-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 878 SI nr 38
Metoda doboru infrastruktury IT na przykładzie laboratorium uczelni wyższej

Autorzy: Katarzyna Rostek
Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania

Michał Wiśniewski
Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: organizacja infrastruktury IT chmura obliczeniowa outsourcing usług IT metoda doboru infrastruktury
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (241-252)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Dotychczas główną strategią zapewnienia odpowiedniej infrastruktury IT dla organizacji było wybudowanie jej w ramach dostępnych środków. trudności z oszacowaniem potrzebnych zasobów sprzętowych, często stawały się przyczyną przeinwestowania infrastruktury IT, a w konsekwencji niepełnego jej wykorzystania i ponoszenia nadmiarowych kosztów (wiśniewski, 2014). Rozwiązaniem tej sytuacji może być wykorzystanie outsourcingu usług IT. Działanie to pozwoli na zachowanie korzyści, jakie organizacja czerpie z posiadania sprawnego systemu IT i jednocześnie pozwoli na uwolnienie części zasobów, zaangażowanych dotychczas w realizację procesu dostarczania usług IT.Celem niniejszego referatu jest wskazanie potencjału outsourcingu usług IT w modelu chmury obliczeniowej w kontekście efektywności wspierania procesu podejmowania decyzji zarządczych oraz możliwości redukcji kosztów funkcjonowania organizacji. zaproponowane model i metoda postępowania przy doborze właściwego typu usługi zostały zweryfikowane na przykładzie nowo tworzonego laboratorium komputerowego w uczelni wyższej.Wypracowane wnioski są podstawą do wytyczenia kierunków dalszych badań, dotyczących opłacalności outsourcingu usług IT w modelu chmury obliczeniowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chmielarz W. (1996), Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie, Elipsa, Warszawa.
2.Łagowski J. (2010), Cloud Computing – co to jest?, XVI Konferencja PLOUG, Kościelisko.
3.Mateos A., Rosenberg J. (2011), Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu, Helion, Gliwice.
4.Podręcznik zarządzania jakością (2002), red. D. Lock, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
5.Ried S., Kisker H., Matzke P. (2010), The Evolution Of Cloud Computing Markets, Forrester Research, Cambridge.
6.Sagan M. (2013), Modele biznesu w epoce network economy, Roczniki Ekonomii i Zarządzania, vol. 5 (41), s. 289–309.
7.Samuelson P., Nordhaus W. (2012), Ekonomia, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
8.Syska E. (2004), Metody pomiaru ROI of IT w praktyce inwestycji informatycznych, Centrum Promocji Informatyki, Warszawa.
9.Wiśniewski M. (2014), Chmura obliczeniowa a zarządzanie usługami IT wyższej uczelni technicznej, „Logistyka”, nr 6, CD2, s. 1129–1139.