Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Aktualnie: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 878 SI nr 38

Rok wydania:2015

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Wykorzystywanie chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach

16 (5-20) Krzysztof Bartczak Więcej
2.

Wspomaganie controllingu przedsięwzięć budowlanych systemami informatycznymi – wymagania, stan obecny i perspektywy

16 (21-36) Eryk Głodziński Więcej
3.

Wykorzystanie narzędzia data mining w nadawaniu rang instrumentom konkurowania przedsiębiorstw usług transportowych sektora MSP

11 (37-47) Krzysztof Grochowski, Daniel Zwierzchowski Więcej
4.

Model gromadzenia danych monitorowania bezpieczeństwa informacji w organizacji wirtualnej

16 (49-64) Tomasz Klasa Więcej
5.

Analiza funkcjonalności oprogramowania wspierającego zarządzanie projektami w MSP

12 (65-76) Piotr Modliński Więcej
6.

Korzyści wdrożenia cloud computing dla organizacji w ocenie użytkowników

13 (77-89) Tomasz Parys Więcej
7.

Zastosowanie metody mini-modeli opartej na hipersześcianie w procesie modelowania danych wielowymiarowych

13 (91-103) Marcin Pietrzykowski Więcej
8.

Błędy w zastosowaniach BPMN w różnych aspektach zarządzania procesami biznesowym

13 (105-117) Przemysław Polak Więcej
9.

Standardy zarządzania usługami informatycznymi

11 (119-129) Aleksandra Radomska-Zalas Więcej
10.

Platforma informacyjno-usługowa jako koncepcja wspierania konkurencyjności przedsiębiorstw

13 (131-143) Katarzyna Rostek Więcej
11.

Identyfikacja ekspertowego modelu decyzyjnego w problemach wielokryterialnych z zastosowaniem metody obiektów charakterystycznych

14 (145-158) Wojciech Sałabun Więcej
12.

Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowym z wykorzystaniem nowoczesnych technik i technologii informatycznych

19 (159-177) Jan Studziński, Dorota Tomasiuk Więcej
13.

Gamifikacja e-learningu w kontekście zróżnicowania typów uczestników

10 (179-188) Jakub Swacha Więcej
14.

Zdalna realizacja usług w internecie z uwzględnieniem profilu użytkownika

13 (189-201) Grzegorz Szyjewski Więcej
15.

Wspomaganie procesów oceny i wyboru strategii firmy za pomocą adaptacyjnej hurtowni danych

12 (203-214) Bożena Śmiałkowska Więcej
16.

Integracja systemów informatycznych w ramach farm e-commerce

12 (215-226) Adam Wasilewski Więcej
17.

Wykorzystanie rozmytych map kognitywnych w modelowaniu przekazu interaktywnego

14 (227-240) Jarosław Wątróbski, Katarzyna Witkowska Więcej
18.

Metoda doboru infrastruktury IT na przykładzie laboratorium uczelni wyższej

12 (241-252) Katarzyna Rostek, Michał Wiśniewski Więcej
19.

Problem selekcji wariantów programu informatyzacji uczelni publicznej

13 (253-265) Andrzej Zajkowski, Janusz Zawiła-Niedźwiecki Więcej