Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Aktualnie: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.38-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 878 SI nr 38
Zdalna realizacja usług w internecie z uwzględnieniem profilu użytkownika

Autorzy: Grzegorz Szyjewski
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: internet uwierzytelnianie transakcje internetowe usługi internetowe
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:13 (189-201)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Internet jest ogólnodostępnym medium, które z roku na rok zwiększa liczbę aktywnych użytkowników. Osoby korzystające z tej sieci często stają się jedną ze stron biorących udział w transakcji realizowanej w formie zdalnej. W trakcie wspomnianej transakcji następuje operacja uwierzytelniania, której zadaniem jest potwierdzenie tożsamości lub uprawnień użytkownika. Tego typu autoryzacje odbywają się w trakcie codziennych działań typu: korzystanie z konta pocztowego, realizacja płatności lub zakup w sklepie on-line. Użytkownicy często nie zwracają uwagi na fakt, iż biorą udział w transakcji, której celem jest ich uwiarygodnienie. Dzieje się to automatycznie, ponieważ czynność ta staje się oczywistym elementem korzystania z wirtualnych zasobów.Popularność internetu sprawia, iż występuje ogromna różnorodność wśród osób korzystające z tego medium. każdy z użytkowników tej globalnej sieci, posiada swój indywidualny zestaw cech, związany z wiekiem, płcią czy aktywnością korzystania z sieci. Cechy te można uogólnić do konkretnych zbiorów (zakresów), w celu dalszego wydzielenia określonych grup osób. Grupy te charakteryzują się wspólnym zestawem cech, pozwalającym na zdefiniowanie profilu użytkownika. Powstaje pytanie, czy istnieje, a jeżeli tak, to jaka, zależność pomiędzy cechami charakteryzującymi użytkownika a typem wykorzystywanych przez niego usług.W celu sprawdzenia opisanej zależności, przeprowadzono badanie osób korzystających z internetu. W trakcie badania pozyskano dane, które można podzielić na dwie grupy: określające cechy użytkownika oraz wskazujące jego preferencje. Zestawienie obu tych elementów pozwoliło na przeprowadzenie obserwacji zależności zachodzącej pomiędzy typem użytkownika a jego działaniami związanymi z użytkowaniem metod zdalnego uwierzytelniania. zaprezentowane w artykule wyniki pozwalają nie tylko zbadać popularność poszczególnych usług, ale również jej rozkład na określone grupy użytkowników.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gareis K., Hüsing T., Birov S., Bludova I., Schulz C., Korte W.B. (2014), E-skills for jobs in Europe: measuring progress and moving ahead – final report, Empirica Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung, Bonn.
2.Kisielnicki J., Szyjewski Z. (2002), Nowa ekonomia a współczesna informatyka, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 1, s. 15–26.
3.Łeńska-Bąk K. (2009), Wirtualne kartki na każdą okazję. Współczesne życzenia przez Internet, w: Folklor w dobie Internetu, red. G. Garczarczyk, P. Grochowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
4.Polskie Badania Internetu (2013), Raport e-administracja w oczach internautów – 2013, Warszawa.
5.Szyjewski G. (2010), Remote authentication as a gateway to automate process of nonelectronic service offering, w: Information Systems in Management VII – Distant Learning and Web Solutions for Education and Business, red. P. Jałowiecki, A. Orłowski, WULS
6.Tabor M. (2012), Nie używam profilu zaufanego na ePUAP, Computerworld, http://www.computerworld.pl.
7.Thompson K.M., Jaeger P.T., Greene T.N., Subramaniam M., Bertot J.C. (2014), Digital Literacy and Digital Inclusion, Rowman & Littlefield, London.
8.Yang W.H., Shieh S.P. (1999), Password Authentication Schemes with Smard Cards, „Computers & Security”, vol. 18, no. 8, s. 727–733.