Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Aktualnie: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.38-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 878 SI nr 38
Standardy zarządzania usługami informatycznymi

Autorzy: Aleksandra Radomska-Zalas
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Techniczny
Słowa kluczowe: usługi IT zarządzanie usługami IT ITIL MOF
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:11 (119-129)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Usługi informatyczne stanowią powiązane ze sobą komponenty, które współpracują, aby osiągnąć założony cel biznesowy organizacji. standardy zarządzania usługami informatycznymi to zbiory dobrych praktyk służących podnoszeniu jakości usług informatycznych. stanowią one istotny element przekształcania potrzeb i wymagań biznesowych organizacji na konkretne usługi informatyczne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bliski E., Kosmulska-Bochenek E. (2009), Systemy i usługi informatyczne: cykl życia, procesy i zarządzanie w normach ISO, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
2.Gnybek J. (2006), ITIL blisko nas, czyli zarządzanie incydentami i problemami, http://www.ploug.org.pl/plougtki.php?action=read&p=39&a=11 (20.10.2006).
3.Hirsch G. (2008), Glossary of Terms, Definitions and Acronyms, Office of Information Technology Services, North Carolina.
4.ITIL/ISO20000 (2014), http://www.pbsg.pl/itiliso20000 (13.04.2014).
5.Microsoft (2009), Microsoft® Operations Framework. Cross Reference ITIL® V3 and MOF 4.0, San Francisco.
6.OGC (2011), ITIL Foundation Handbook – Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, Wielka Brytania.
7.Sobczak A. (2014), Przegląd wybranych podejść do zarządzania IT w organizacjach, w: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, s. 456–467.
8.Sobestiańczyk T. (2013), Standardy Microsoft Solution Framework w zarządzaniu projektami informatycznymi, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, „Organizacja i Zarządzanie”, z. 67.