Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Aktualnie: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.38-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 878 SI nr 38
Korzyści wdrożenia cloud computing dla organizacji w ocenie użytkowników

Autorzy: Tomasz Parys
Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Katedra Systemów Informacyjnych Zarządzania
Słowa kluczowe: cloud computing wdrożenie korzyści wdrożenia usługi IT
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:13 (77-89)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W opracowaniu omówiono cloud computing jako model zarządzania usługami IT. Podano podstawowe definicje oraz syntetyczną charakterystykę idei tego podejścia. Zasadniczą część artykułu stanowi prezentacja wyników badań własnych autora w zakresie korzyści i przejawów związanych z wdrożeniem oraz zastosowaniem tego modelu, jak również ich ważności z punktu widzenia działania organizacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Grance T., Mell P. (2014), The NIST Definition of Cloud Computing, National Institute of Standards and Technology U.S. Department of Commerce. Special Publication 800–145, http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf (11.2014).
2.Parys T. (2015a), Bariery wdrożeniowe związane z wykorzystaniem cloud computing oraz ich przejawy w ocenie użytkowników, „Problemy Zarządzania”, nr 2, t. 1: Problemy
3.wykorzystania systemów informatycznych zarządzania w gospodarce, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
4.Parys T. (2015b), Cloud computing – korzyści i bariery wdrożenia oraz ich przejawy w ocenie użytkowników, w: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. R. Knosala, t. 2, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole, s. 799–809.
5.(www 1), http://blog.backupify.com/2013/07/22/the-giant-cloud-8-stats-on-the-growthof-cloud-computing (09.2014).
6.(www 2), http://itwiz.pl/idc-polski-rynek-cloud-computing-wart-byl-663-mln-usd-roku-2012 (12.2014).
7.(www 3), http://www.computingcloud.pl/pl/cloud-przewodnik/227-dyskusja-na-tematdefinicji-cloud-computing (07.2014).
8.(www 4), http://www.gartner.com/technology/research/cloud-computing/index.jsp (04.2015)
9.(www 5), http://www.intratic.eu/pl/cloud-computing-uslugi-z-chmury (05.2015).
10.(www 6), http://www.zdnet.com/i/story/60/01/047702/cloud2020112211.png (03.2015)