Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Aktualnie: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.38-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 878 SI nr 38
Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowym z wykorzystaniem nowoczesnych technik i technologii informatycznych

Autorzy: Jan Studziński
Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa

Dorota Tomasiuk
Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa wodociągowe sieci wodociągowe zarządzanie systemy ICT
Rok wydania:2015
Liczba stron:19 (159-177)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule omówiono aktualny stan informatyzacji w krajowych przedsiębiorstwach wodociągowych i trendy rozwojowe w tym zakresie, podano możliwości względnie szybkiego usprawnienia zarządzania przedsiębiorstwami wodociągowymi za pomocą nowoczesnych technik i technologii informatycznych oraz zaprezentowano koncepcję zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania siecią wodociągową opracowaną w instytucie Badań systemowych PAN (IBS PAN) i wdrażaną w kilku krajowych przedsiębiorstwach wodociągowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Służalec A., Studzinski J., Wójtowicz P., Ziółkowski A. (2014), Erstellung des hydraulischen Modells eines kommunalen Abwassernetzes und dessen Kalibrierung anhand echter Daten, w: Modellierung und Simulation von Ökosystemen, Reihe: Umweltinformatik, Work
2.Sluzalec A., Studzinski J., Ziolkowski A. (2014), MOSKAN-W – the web application for modelling and designing of water supply system, w: Simulation in Umwelt- und Geowissenschaften, Reihe: Umweltinformatik, ASIM-Mitteilung AM 150, Workshop Osnabrück 2014,
3.Stachura M., Fajdek B., Studziński J. (2014), Optimization of water supply network rehabilitation using genetic algorithms, Industrial Simulation Conference (ISC 2014), 11–13.06.2014, Hoegskolan, EUROSIS, s. 38–40.
4.Stachura M., Studzinski J. (2014), Prognozowanie obciążenia hydraulicznego miejskiego systemu wodociągowego z wykorzystaniem modeli rozmytych typu TSK, „Ochrona Środowiska”, vol. 36, no. 1, s. 57–60.
5.Rojek I., Studziński J.(2014), Comparison of different types of neuronal nets for failures location within water supply networks, „Maintenance and Reliability”, vol. 16, no. 1, s. 42–47.
6.Studzinski J. (2013), O kapitale ludzkim i społecznym, o zarządzaniu nimi i ich wpływie na rozwój organizacji, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.
7.Studziński J. (2014), Some algorithms supporting the water network management by use of simulation of network hydraulic model, Industrial Simulation Conference (ISC 2014), 11–13.06.2014, Hoegskolan, EUROSIS, s. 33–37.
8.Studzinski J., Kurowski M. (2014), Water network pumps control reducing the energy costs, 28th International Conference on Informatics for Environmental Protection, 10–12.09.2014, Oldenburg, s. 307–315.
9.Studzinski J., Kurowski M. (2014), Computer aided planning of water nets revitalization, w: Modelling and Simulation 2014, The European Simulation and Modelling Conference 2014 (ESM 2014), red. A.C. Brito, J.M. Tavares, C.B. de Oliveira, EUROSIS, s. 194–1
10.Studzinski J., Służalec A., Ziółkowski A. (2014), Wspomagane komputerowo kompleksowe zarządzanie miejskimi sieciami wodociągowo-kanalizacyjnymi, w: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, red. Z. Dymaczewski, J. Jeż-Walkowiak, M. Nowak, PZITS, Poznań,
11.Studziński J., Wójtowicz P., Zimoch I. (2014), Concept of an Integrated ICT System for the management of the Large-Scale Water Distribuiton Network of the Upper Silesian Waterworks in Poland, Proceedings of the IWA 6th Eastern European Young Water Profess
12.Wójtowicz P., Pawlak A., Studzinski J. (2014), Automated meter reading for water demand forecast and hydraulic modelling of the municipal water distribution system in Mikołów, Poland, 11th International Conference on Hydroinformatics HIC 2014, 17–21.08.20