Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Aktualnie: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.38-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 878 SI nr 38
Wspomaganie procesów oceny i wyboru strategii firmy za pomocą adaptacyjnej hurtowni danych

Autorzy: Bożena Śmiałkowska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki, Katedra Inżynierii Systemów Informatycznych
Słowa kluczowe: hurtownia danych wspomaganie zarządzania strategią firmy
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (203-214)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Procesy definiowania strategii firmy i monitorowania wyników z jej realizacji są procesami złożonymi, wymagającymi dostępu do odpowiednich wiarogodnych danych. Z punktu widzenia systemów komputerowego wspomagania tych procesów szczególne znaczenie mają hurtownie danych, ze względu na ich temporalny i zorientowany przedmiotowo charakter. W artykule zaprezentowano model adaptacyjnej hurtowni danych, która wyposażona w mechanizmy nadążnego dopasowania tej hurtowni do zmiennych potrzeb informacyjnych firmy umożliwi ocenę bieżącego stanu realizacji strategii firmy oraz prognozowanie scenariuszy biznesowych i skutków ewentualnej zmiany.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Jarke M., Lenzerini M., Vassiliou Y., Vassiliadis P. (2003), Hurtownie danych. Podstawy organizacji i funkcjonowania, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
2.Konieczny J.(1983), Inżynieria systemów działania, WNT, Warszawa.
3.Śmiałkowska B., Dudek T. (2009), Ocena metod wersjowania baz i hurtowni danych, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, t. 18, Bydgoszcz, s. 167–176.
4.Śmiałkowska B. (2009), Metoda dopasowania hurtowni danych do zmiennych potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin.
5.Śmiałkowska B. (2011), Adaptacja hurtowni danych do zmiennych potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa, „Studia Informatica Silesian University of Technology Press”, vol. 32, nr 2B (97), Materiały VII Konferencji Naukowej BDAS’2011, s. 443–454.
6.Wrembel R. (2007), Management of schema and data evaluation in multiversion data warehouse, Seria „Rozprawy” nr 411, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.