Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Aktualnie: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.38-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 878 SI nr 38
Analiza funkcjonalności oprogramowania wspierającego zarządzanie projektami w MSP

Autorzy: Piotr Modliński
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji
Słowa kluczowe: zarządzanie projektami oprogramowanie MSP freeware
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (65-76)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule dokonano praktycznej analizy możliwości oprogramowania niekomercyjnego jako alternatywy dla komercyjnego. wskazano na możliwość zastosowania rozwiązań alternatywnych w projektach prowadzonych w sektorze MSP. Dokonano analizy przydatności badanych rozwiązań informatycznych, przedstawiono możliwości utrzymania się na rynku drobnej przedsiębiorczości w sąsiedztwie dużych firm. Artykuł przedstawia rekomendacje oprogramowania dla MSP wraz z informacjami o sposobu dostępu do omawianych narzędzi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Audretsch D.B., Prince Y.M., Thurik A.R. (1999), Do small firms compete with large firms?, „Atlantic Economic Journal”, vol. 27 (2), s. 201–209.
2.Comparison of project management software, http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_project_management_software (22.05.2015).
3.Dziekoński K. (2010), Zarządzanie projektami w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Ekonomia i Zarządzanie”, nr 2, s. 97–104.
4.Łapiński J., Nieć M., Rzeźnik G., Zakrzewski R. (2013), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, w: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012, red. A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota, PARP, Warszawa.
5.Murphy A., Ledwith A. (2007), Project management tools and techniques in high technology SMEs, „Management Research News”, vol. 30 (2), s. 153–166.
6.Nooteboom B. (1994), Innovation and diffusion in small firms: theory and evidence,
7.„Small Business Economics”, vol. 6 (5), s. 327–347.