Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Aktualnie: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.38-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 878 SI nr 38
Integracja systemów informatycznych w ramach farm e-commerce

Autorzy: Adam Wasilewski
Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania
Słowa kluczowe: e-commerce integracja ESB BPMS
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (215-226)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Architektura integracji systemów informatycznych dla farm e-commerce wymaga nie tylko uwzględnienia typowych rozwiązań integracyjnych, pozwalających na zapewnienie wysokiej jakości przesyłania danych (przede wszystkim w zakresie wydajności, wiarygodności, niezawodności), ale także zapewnienia wysokiej jakości realizacji procesów obsługi klienta dla różnych sklepów działających w ramach farmy. Aby uwzględnić obie te grupy wymagań, można wykorzystać opisaną w niniejszym artykule hybrydową architekturę integracji, wykorzystującą synergię podejścia opartego na szynie integracyjnej (ESB) oraz systemie klasy iBPMS.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Farzaneh M.K. (2014), Evaluation of Use of ERP in E-commerce: Methods and Strategies, „Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology”, vol. 7, no. 20, s. 4171–4174.
2.Kalyani K. (2012), Recent Trends and Challenges in Enterprise Application Integration, „International Journal of Application or Innovation in Engineering and Management”, vol. 1, iss. 4, December.
3.Lee J., Siau K., Hong S. (2003), Enterprise Integration with ERP and EAI, „Communications of the ACM”, vol. 46, no. 2, February.
4.OASIS (2006), Reference Model for Service Oriented Architecture 1.0 Committee Specification.
5.Sharma H., Lavania D, Gupta N. (2011), ERP + E-business = An emerging relationship, „International Journal of Managing Value and Supply Chains”, vol. 2, no. 2, June.
6.Sinur J., Schulte W.R., Hill J.B., Jones T. (2012), Magic Quadrant for Intelligent Business Process Management Suites, Gartner RAS Core Research Note G00224913, 27 September.
7.Soomro T.R., Awan A.H. (2012), Challenges and Future of Enterprise Application Integration, „International Journal of Computer Applications” (0975–8887), vol. 42, no. 7, March.