Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Aktualnie: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.38-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 878 SI nr 38
Platforma informacyjno-usługowa jako koncepcja wspierania konkurencyjności przedsiębiorstw

Autorzy: Katarzyna Rostek
Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: wspomaganie procesu decyzyjnego analityczne przetwarzanie danych platforma cyfrowa benchmarking wyników koopetycja przedsiębiorstw konkurencyjność zarządzanie wiedzą
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:13 (131-143)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Pomimo działań podejmowanych na rzecz nowych członków Unii europejskiej (EU), wciąż widoczne jest zróżnicowanie rozwoju jej dwóch głównych regionów – zachodniego i wschodniego. wynikające z tego zróżnicowania problemy gospodarcze, ekonomiczne i społeczne dotykają całą wspólnotę. Przeprowadzone badania wstępne wykazały, że koopetycja MSP oraz zwiększenie potencjału analitycznego danych poprzez ich współdzielenie i integrację, mają znaczący wpływ na skuteczność strategii konkurencyjności oraz trwałość efektów jej wdrożenia. na tej podstawie zaproponowano opracowanie koncepcji platformy cyfrowej, której celem jest zapewnienie komunikacji pomiędzy partnerami koopetycyjnymi, umożliwienie bezpiecznego gromadzenia i współdzielenia zasobów danych, a także świadczenia usług analitycznych i doradczych w zakresie strategii konkurencyjności. koncepcja ta zakłada różnice w lokalizacji, poziomie wiedzy, kompetencji i umiejętności, możliwościach finansowych oraz kadrowych, a także w poziomie zaawansowania technologicznego poszczególnych jej użytkowników. Celem jej realizacji jest zmniejszenia wpływu tych różnic, które nie ulegną zmianie w perspektywie wieloletniej, na zdolność do stabilnego i zrównoważonego rozwoju konkurencyjności w poszczególnych grupach, regionach i krajach UE.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ahn M.J., Hajela A., Akbar M. (2012), High technology in emerging markets: Building biotechnology clusters, capabilities and competitiveness in India, „Asia-Pacific Journal of Business Administration”, vol. 4, no. 1, s. 23–41.
2.Anderson S.P., De Palma A. (2012), Competition for attention in the information (overload) age, „The RAND Journal of Economics”, vol. 43, no. 1, s. 1–25.
3.Balázs P. (2014), 25 years after the fall of the Iron Curtain: achievements and challenges, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
4.Beattie T., Osborne R.P., Graupner W. (2013), Engine Test Data Quality Requirements for Model Based Calibration: A Testing and Development Efficiency Opportunity, SAE Technical Paper No. 2013-01-0351.
5.Bengtsson M., Johansson M. (2014), Managing coopetition to create opportunities for small firms, „International Small Business Journal”, vol. 32, no. 4, s. 401–427.
6.Bieler A. (2013), The EU, Global Europe, and processes of uneven and combined development: the problem of transnational labour solidarity, „Review of International Studies”, vol. 39, no. 1, s. 161–183.
7.Bilińska-Reformat K. (2011), Marketing Audit of a Young Enterprise. Project as a diagnostic tool of marketing activities of small and medium sized enterprises – empirical approach, „Research Papers of Wrocław University of Economics”, vol. 237, s. 315–325
8.Chaudhuri S., Dayal U., Narasayya V. (2011), An overview of business intelligence technology, „Communications of the ACM”, vol. 54, no. 8, s. 88–98.
9.Chen H., Chiang R.H., Storey V.C. (2012), Business Intelligence and Analytics: From Big Data to Big Impact, „MIS Quarterly”, vol. 36, no. 4, s. 1165–1188.
10.Christozov D., Toleva-Stoimenova S. (2014), The role of information brokers in knowledge management, „Online Journal of Applied Knowledge Management”, vol. 2, no. 2, s. 109–119.
11.Currie G., White L. (2012), Inter-professional barriers and knowledge brokering in an organizational context: the case of healthcare, „Organization Studies”, vol. 33,
12.no. 10, s. 1333–1361.
13.Dionne G. (2013), Risk management: History, definition, and critique, „Risk Management and Insurance Review”, vol. 16, no. 2, s. 147–166.
14.Friedrich C., Schnabel I., Zettelmeyer J. (2013), Financial integration and growth – Why is Emerging Europe different?, „Journal of International Economics”, vol. 89, no. 2, s. 522–538.
15.Keck W., Saraceno C. (2012), Multilinks database on intergenerational policy indicators, „Schmollers Jahrbuch: Journal of Applied Social Science Studies / Zeitschrift für Wirtschafts-und Sozialwissenschaften”, vol. 132, no. 3, s. 453–461.
16.Kossyva D., Sarri K., Georgopoulos N. (2014), Co-opetition: A business strategy for SMEs in times of economic crisis, „South-Eastern Europe Journal of Economics”, vol. 12, no. 1, s. 89–106.
17.Levitus S., Antonov J.I., Baranova O.K., Boyer T.P. (2013), The World Ocean Database, „Data Science Journal”, vol. 12, s. 229–234.
18.Loveless M., Whitefield S. (2011), Being unequal and seeing inequality: Explaining the political significance of social inequality in new market democracies, „European Journal of Political Research”, vol. 50, no. 2, s. 239–266.
19.Oldroyd J.B., Morris S.S. (2012), Catching falling stars: A human resource response to social capital’s detrimental effect of information overload on star employees, „Academy of Management Review”, vol. 37, no. 3, s. 396–418.
20.Ouf S., Nasr M. (2011), Business intelligence in the cloud, Communication Software and Networks (ICCSN), 2011 IEEE 3rd International Conference on, s. 650–655.
21.Paliszkiewicz J. (2011), Trust management: Literature review, „Management”, vol. 6, no. 4, s. 315–331.
22.Paliszkiewicz J., Koohang A., Goluchowski J., Nord J. (2014). Management trust, organizational trust, and organizational performance: Advancing and measuring a theoretical model, „Management and Production Engineering Review”, vol. 5, no. 1, s. 32–41.
23.Panagos P., Van Liedekerke M., Jones A., Montanarella L. (2012), European Soil Data Centre: Response to European policy support and public data requirements, „Land Use Policy”, vol. 29, no. 2, s. 329–338.
24.Parshotam K. (2013), Crowd computing: a literature review and definition, Proceedings of the South African Institute for Computer Scientists and Information Technologists Conference, s. 121–130.
25.Rostek K. (2010a), Business Intelligence for SME, w: SMEs and Enterpreneurship, red. E. Lechman, vol. II, Gdańsk University of Technology Publishing House,
26.Gdańsk, s. 164–190.
27.Rostek K. (2010b), Integration of Business Intelligence technology and benchmarking analyses for SME, w: Applications of information technologies in management, red. J. Kałkowska, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, s. 49–68.
28.Rostek K. (2013), Dedicated Business Intelligence System for SMEs Consortium, „African Journal of Business Management”, vol. 7, no. 13, s. 999–1014.
29.Rostek K. (2014), The paradigm of mutual benchmarking in the context of SMEs’ competitiveness development, „International Journal of Business and Management Research”, vol. 2, no. 1, s. 66–89.
30.Rostek K. (2015), Benchmarking Collaborative Networks: A Key to SME Competitiveness, Contributions to Management Science, Springer International Publishing Switzerland, New York–London.
31.Rostek K., Skala A. (2014), Differentiating criteria for high-tech companies, „Management and Production Engineering Review”, vol. 5, no. 4, s. 46–52.
32.Zakrzewska-Bielawska A. (2013), Coopetition in high-technology firms: resource-based determinants, w: Recent Advances in Management, Marketing and Finances, Business and Economic Series, vol. 4, red. A. Zaharim, R.G. Rodrigues, s. 51–56.