Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Aktualnie: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.38-19
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 878 SI nr 38
Problem selekcji wariantów programu informatyzacji uczelni publicznej

Autorzy: Andrzej Zajkowski
Politechnika Warszawska, Centrum Informatyzacji

Janusz Zawiła-Niedźwiecki
Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: ład informatyczny model operacyjny technologie informacyjne zarządzanie projektami metoda AHP architektura korporacyjna program informatyzacji strategia informatyzacji strategia uczelnia publiczna zarządzanie usługami informatycznymi
Rok wydania:2015
Liczba stron:13 (253-265)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Referat jest komunikatem z etapu badań literaturowych służących identyfikacji potencjalnych metod oceny i selekcji wariantów informatyzacji uczelni publicznej w ramach dysertacji podejmującej kwestię strategicznego kształtowania programu informatyzacji uczelni publicznej. Informatyzacja jest programowana wokół koncepcji architektury korporacyjnej. Na poszczególnych etapach programowania informatyzacji powstaje kwestia oceny i wyboru najlepszego wariantu. Rozważane jest korzystanie z metody analitycznego procesu hierarchicznego (AHP). Analizowane są zalety i wady takiego podejścia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamus W., Gręda A. (2005), Wspomaganie decyzji wielokryterialnych w rozwiązywaniu wybranych problemów organizacyjnych i menedżerskich, „Badania Operacyjne i Decyzje”, nr 2.
2.Kamińska A., Zawiła-Niedźwiecki J. (2015), Koncepcja modelu polityki informacyjnej uczelni publicznej w kontekście zrównoważonego zarządzania, w: Innowacje w nowoczesnych organizacjach. Aspekty ekonomiczne i społeczne, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej
3.Prusak A., Stefanów P. (2014), AHP – analityczny proces hierarchiczny. Budowa i analizy modeli decyzyjnych krok po kroku, C.H.Beck, Warszawa.
4.Raport końcowy „Modele zarządzania uczelniami w Polsce” (2011), red. M. du Valla, Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
5.Saaty R.W. (2002), Decision Making in Complex Environments: The Analytic Network Process (ANP) for Dependence and Feedback; a manual for the ANP Software SuperDecisions, Creative Decisions Foundation, Pittsburgh.
6.Sobczak A. (2009), Modelowe ujęcie harmonizacji zarządzania usługami IT z architekturą korporacyjną, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, nr 19.
7.Stańczak J., Zawiła-Niedźwiecki J. (2015), Doświadczenia z projektu wdrażania SAP w Politechnice Warszawskiej, I Kongres Informatyki Ekonomicznej, Podlesice,
8.23–25.09.2015.
9.Strategia Informatyzacji Politechniki Warszawskiej do roku 2020 (2015), red. H. Rybiński, www.ci.pw.edu.pl.
10.Strategia Rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2020 (2011), http://bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/1ae2c2a83dcba19b59041610b668a1f1.pdf.
11.Wachstiel Ł. (2010), Zastosowanie metody AHP do wyboru optymalnego zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie uczelnią, Uniwersytet Śląski, Katowice.
12.Wstęp do Architektury Korporacyjnej (2009), Ogólnopolskie Seminarium Międzyuczelniane„Problemy badawcze i projektowe informatyzacji państwa”, red. B. Szafrański, A. Sobczak, Warszawa.