Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Aktualnie: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.38-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 878 SI nr 38
Gamifikacja e-learningu w kontekście zróżnicowania typów uczestników

Autorzy: Jakub Swacha
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Informatyki w Zarządzaniu
Słowa kluczowe: e-learning gamifikacja typologia uczestników
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (179-188)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto problematykę wdrażania gamifikacji w e-learningu w kontekście różnorodności typów uczestników kursu. Opisano elementy wspólne dla gier i edukacji, wskazano środki ich implementacji w e-learningu, przybliżono typologię uczestników systemów zgamifikowanych i wskazano środki implementacji kluczowych elementów gamifikacji adekwatne dla poszczególnych typów uczestników, charakteryzujących się specyficznym rodzajem motywacji wewnętrznej lub zewnętrznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartle R.A. (1996), Hearts, clubs, diamonds, spades: Players who suit MUDs, „Journalof MUD Research”, vol. 1(1), http://www.mud.co.uk/richard/hcds.htm (1.06.2015).
2.Bogost I. (2011), Persuasive Games: Exploitationware, „Gamasutra”, http://www.gamasutra.com/view/feature/134735/persuasive_games_exploitationware.php
3.(1.06.2015).
4.Byl P. de, Hooper J. (2013), Key Attributes of Engagement in a Gamified Learning Environment, w: Electric Dreams, Macquarie University, Sydney, s. 221–230.
5.De-Marcos L., Domínguez A., Saenz-de-Navarrete J., Pagés C. (2014), An empirical study comparing gamification and social networking on e-learning, „Computers & Education”, vol. 75, s. 82–91.
6.Deterding S., Dixon D., Khaled R., Nacke L. (2011), From game design elements to gamefulness: defining „gamification”, Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference, ACM, New Jork, s. 9–15.
7.Kapp K.M. (2012), The Gamification of Learning and Instruction: Game-Based Methods and Strategies for Training and Education, Pfeiffer, San Francisco.
8.Laskowski M. (2013), Wykorzystanie czynników grywalizacyjnych w tworzeniu aplikacji użyteczności publicznej, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 36, s. 23–30.
9.Marczewski A. (2013), A Player Type Framework for Gamification Design, „ Gamified UK”, http://www.gamified.uk/user-types (1.06.2015).
10.McGrath N., Bayerlein L. (2013), Engaging online students through the gamification of learning materials: The present and the future, w: Electric Dreams, Macquarie University, Sydney, s. 573–578.
11.Nelson M.J. (2012), Soviet and American Precursors to the Gamification of Work, Proceedings of the 16th International Academic MindTrek Conference, ACM, Tampere, s. 23–26.
12.Pink D.H. (2011). DRIVE. Kompletnie nowe spojrzenie na motywację, Studio Emka, Warszawa.
13.Rowgało K. (2014), Gamifikacja – co to, po co, jak działa?, „HR standard.pl”, http://hrstandard.pl/2014/03/03/gamifikacja-co-to-po-co-jak-dziala (1.06.2015).
14.Ryan R.M., Deci E.L. (2000), Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being, „The American Psychologist”, vol. 55, s. 68–78.
15.Schacht M., Schacht S. (2012), Start the Game: Increasing User Experience of Enterprise Systems Following a Gamification Mechanism, w: Software for People, red. A. Maedche, A. Botzenhardt, L. Neer, Springer, Berlin–Heidelberg, s. 181–199.
16.Swacha J. (2014), Gamifikacja: nowe narzędzie motywowania, w: Perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi, red. A. Rakowska, Instytut Zarządzania UMCS,
17.Lublin, s. 292–303.
18.Swacha J., Baszuro P. (2013), Gamification-based e-learning platform for computer programming education, w: Learning while we are connected, vol.1: Research papers, red. N. Reynolds, M. Webb, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 122–130.
19.Tkaczyk P. (2012), Grywalizacja. Jak zastosować mechanizmy gier w działaniach marketingowych, Helion, Gliwice.
20.Werbach K., Hunter D. (2012), For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your Business, Wharton Digital Press, Filadelfia.