Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Aktualnie: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.38-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 878 SI nr 38
Błędy w zastosowaniach BPMN w różnych aspektach zarządzania procesami biznesowym

Autorzy: Przemysław Polak
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej
Słowa kluczowe: zarządzanie procesami biznesowymi modelowanie procesów biznesowych BPMN
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:13 (105-117)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Złożoność BPMN (Business Process Model and Notation) jest powodem trudności w poprawnym stosowaniu notacji. celem artykułu jest identyfikacja najważniejszych problemów, jakie sprawia wykorzystanie BPMN w różnych aspektach zarządzania procesami. Autor dokonał przeglądu publikacji związanych z zarządzaniem procesowym, ale niezwiązanych bezpośrednio z analizą systemów informacyjnych, w których wykorzystano do ilustracji BPMN. na tej podstawie zidentyfikowano najczęściej występujące błędy syntaktyczne w modelowaniu za pomocą BPMN i oceniono skalę tego zjawiska. Analiza wykazała, że największe trudności sprawia poprawne zastosowanie przepływów komunikatów oraz zdarzeń typu komunikat, a także rozróżnienie uczestników i wykonawców oraz ich poprawne reprezentowanie na diagramach w postaci basenów i torów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Addamssiri N., Kriouile A., Balouki Y., Taoufiq G. (2014), Generating the PIM Behavioral Model from the CIM using QVT, „Journal of Computer Science and Information Technology”, vol. 2, no. 3–4, s. 55–81.
2.Ayad S., Si-Said Cherfi S., Comyn-Wattiau I. (2012), Towards a semantic quality based approach for business process models improvement, Australasian Conference on Information Systems 2012, ACIS , Geelong, s. 1–11.
3.Bitkowska A. (2013), Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach, Difin, Warszawa.
4.Brambilla M., Fraternali P., Vaca C., Butti S. (2012), Combining social web and BPM for improving enterprise performances: The BPM4People approach to social BPM, w: Proceedings of the 21st international conference companion on World Wide Web, ACM, s. 223–
5.Bujanowska A., Biały W. (2011), The identification and the modelling of processes of the use of the technical infrastructure in the hospital organization, „Systemy Zarządzania w Inżynierii Produkcji”, nr 4 (4), s. 7–12.
6.Chang V., Ramachandran M. (2014), A Proposed Case for the Cloud Software Engineering in Security, w: Emerging Software as a Service and Analytics. Proceedings of the International Workshop on Emerging Software as a Service and Analytics ESaaSA 2014, red.
7.Chinosi M., Trombetta A. (2012), BPMN: An introduction to the standard, „Computer Standards & Interfaces”, vol. 34, no. 1, s. 124–134.
8.Duda J., Stadnicki A. (2011), Modelowanie procesów rozwoju wyrobów, w: Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie. Tom 2, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, s. 272–283.
9.Duske K., Müller R., Prüfer R., Stöhr D. (2014), A BPMN Model of the Charite Stroke Treatment Process, Institute für Informatik, Humboldt Universität zu Berlin.
10.Freund J., Rücker B. (2014), Real-life BPMN. Using BPMN 2.0 to Analyze, Improve, and Automate Processes in Your Company, Camunda.
11.Habli I., Al-Humam A., Kelly T., Fahel L. (2014), Integrating Safety Assessment into the Design of Healthcare Service-Oriented Architectures, w: 5th Workshop on Medical Cyber-Physical Systems. MCPS’2014, red. V. Turau, M. Kwiatkowska, R. Mangharam, C. Wey
12.Herbert L.T., Sharp R. (2013), Workflow fault tree generation through model checking, w: Proceedings of the 2013 European Safety and Reliability Association ESREL Conference, Amsterdam, s. 2229–2236.
13.Jurczyk-Bunkowska M. (2013), Innovation Process Planning Model in the BPMN Standard, „Foundations of Management”, vol. 5, no. 2, s. 25–38.
14.Ko R.K.L., Lee S.S.G., Lee E.W. (2009), Business Process Management (BPM) Standards: a Survey, „Business Process Management Journal”, vol. 15, no. 5, s. 744–791.
15.Kopp O., Leymann F., Schumm D., Unger T. (2011), On BPMN Process Fragment Auto Completion, w: Proceedings of the 3rd Central-European Workshop on Services and their Composition, ZE US, s. 58–64.
16.Leopold H., Mendling J., Günther O. (2015), What we can learn from Quality Issues of BPMN Models from Industry, http://www.researchgate.net/publication/273258454_What_ we_can_learn_from_Quality_Issues_of_BPMN_Models_from_Industry.
17.List B., Korherr B. (2006), An Evaluation of Conceptual Business Process Modelling Languages, w: Proceedings of the 2006 ACM symposium on Applied computing, ACM, New York, s. 1532–1539.
18.Lohrmann M., Reichert M. (2013), Understanding business process quality, w: Business Process Management. Theory and Applications, red. M. Glykas, Studies in Computational Intelligence, vol. 444, Springer, Berlin–Heidelberg, s. 41–73.
19.Marcinkowski B., Gawin B. (2014), BPMN a wymiar danych – ograniczenia i notacje komplementarne, „e-mentor”, nr 2 (54), s. 57–67.
20.Michalik P., Štofa J., Zolotová I. (2013), The Use of BPMN for Modelling the MES Level in Information and Control Systems, „Quality Innovation Prosperity”, nr 17 (1), s. 39–47.
21.OMG (2011), Business Process Model and Notation. Version 2.0, Object Management Group, http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0 (3.01.2011).
22.Owen M., Raj J. (2003), BPMN and Business Process Management. Introduction to the New Business Process Modeling Standard, Popkin Software, New York.
23.Polak P. (2014), Wpływ notacji BPMN na podejście procesowe w zarządzaniu, w: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – wiodące orientacje, red. J. Lichtarski, S. Nowosielski, G. Osbert-Pociecha, E. Tabaszewska-Zajbert, Prace Naukowe Uniwersytetu Eko
24.Recker J.C., Dreiling A. (2007), Does it matter which process modelling language we teach or use? An experimental study on understanding process modelling languages without formal education, w: 18th Australasian Conference on Information Systems, red. M.
25.Silver B. (2011), BPMN Method and Style with BPMN Implementer’s Guide, Cody-Cassidy Press, Aptos.
26.Scheithauer G., Hardegen B. (2011), Requirements Engineering for SOA Services with BPMN 2.0 – From Analysis to Specification, w: Business Process Model
27.and Notation. Third International Workshop, BPMN 2011, Lucerne, Switzerland, November 21–22, 2011. Proceedings, red. R. Dijkman, J. Hofstetter, J. Koehler,
28.Lecture Notes in Business Information Processing, vol. 95, Springer, Berlin–Heidelberg, s. 160–165.
29.Shahinyan K., Krastev E. (2013), Evaluation metrics for Business Processes in an Academic Environment, w: Proceedings of the 7th International Conference on Information Systems and Grid Technologies, red. V. Dimitrov, V. Georgiev, Sofia, s. 297–306.
30.Szczęśniak B. (2010), Syntax errors in the EPC diagrams of the integrated management system documents, „Scientific Journals Maritime University of Szczecin”, vol. 24(96), s. 111–117.
31.Szyjewski G. (2011), Wykorzystanie modeli procesów biznesowych BPMN 2.0 do identyfikacji potrzeb zdalnego uwierzytelniania, „Metody Informatyki Stosowanej”, vol. 3(28), s. 167–178.
32.Waszkowski R. (2014), Modele procedur w działaniach organów nadzoru sanitarnego w przypadkach zatruć i chorób zakaźnych przenoszonych drogą pokarmową, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 95 (1), s. 28–31.