Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.42-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (42) 2016
Analiza rynku Business Process Outsourcing w logistyce

Autorzy: Anita Mutwil
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii
Słowa kluczowe: rynek logistyka outsourcing
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (127-138)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest charakterystyka rynku outsourcingu logistycznego. Wykorzystując metody analizy i opisu starano się na podstawie badań o zasięgu ogólnoświatowym i krajowym przedstawić sytuację oraz możliwe kierunki rozwoju na tym rynku. Przedstawiono obawy związane z outsourcingiem, nakłady na outsourcing realizowany przez operatorów 3PL w skali światowej z podziałem na regiony oraz usługi przekazywane do outsourcingu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bhagwati, J., Panagariya, A., Srinivsan, T.N. (2004). The Muddles over Outsourcing. Journal of Economic Perspectives, 18 (4).
2.Domaradzki, K. (30.06.2015). 10 najlepszych outsourcingowych lokalizacji w Europie. Pobra no z: http://www.forbes.pl/najlepsze-outsourcingowe-lokalizacje-w-europie,artykuly,181556,1,1. html.
3.Grabowska, J. (2012). Outsourcing usług logistycznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie 60. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
4.http://en.wikipedia.org/wiki/Fortune_500 (21.06.2015).
5.http://hpclcnet.org/wp-content/uploads/2012/04/Session-5-CapGemini.pdf (22.06.2015).
6.http://pl.wikipedia.org/wiki/Capgemini (28.06.2015).
7.https://www.capgemini.com/resource-file-access/resource/pdf/3pl_study_report_web_version.pdf (27.06.2015).
8.http://www.scdigest.com/ontarget/13-11-18-1.php?cid=7600 (27.06.2015).
9.MMH Editorial. (22.07.2013). Pobrano z: http://www.mmh.com.
10.Niedzielski, P., Rzempała, A. (2000). Outsoursing jako element konkurencji na rynku transportowym (na przykładzie Z.Ch. Police), materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej EKTRA 2000 nt. „Strategie konkurowania na rynku transportowym”. Szczecin.
11.Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu (2011). Poznań: FORUM Press Sp. z o.o.
12.Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu (2013). Poznań: FORUM Press Sp. z o.o.
13.Outsourcing logistyczny (27.06.2015). Pobrano z: http://szafran.info/index.php?id=defn.
14.Pierścionek, Z. (2011). Zarządzanie strategiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
15.Juściński, R. (2011). Outsourcing w zarządzaniu logistycznym. Lublin: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydawnictwo POLIHYMNIA Sp. z o.o.
16.Rochalski, K. (28.06.2015). Trend: Outsourcing: wzrost popularności i obaw. Pobrano z: http:// www.hbrp.pl/news.php?id=512.
17.Third Party Logistics Study (2012).
18.Third Party Logistics Study (2013).
19.Third Party Logistics Study (2014).
20.Trocki, M. (2011). Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej. Warszawa: PWE.
21.Zalety i wady outsourcingu realizacji zamówień (29.06.2015). Pobrano z: http://logistyczny.com/ aktualnosci.php?id=7242.
22.Zimniewicz, S. (2003). Kluczowe kompetencje, outsoursing a logistyka. W: M. Ciesielski (red.), Logistyka we współczesnym zarządzaniu. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.