Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-09
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 4 (45) 2016
Strategia rozwoju turystyki jako narzędzie kreowania lokalnej marki turystycznej na przykładzie powiatu gryfińskiego

Autorzy: Daniel Szostak
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi
Słowa kluczowe: strategia rozwoju turystyka powiat marka
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:13 (101-113)
Klasyfikacja JEL: R58
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule skoncentrowano się na zagadnieniach związanych ze znaczeniem podejmowanych działań o charakterze strategicznym na poziomie lokalnym (powiatowym) i ich wpływie na budowaną lokalną markę turystyczną. Obszarem badawczym objęto powiat gryfiński, który w latach 2015‒2016 opracował na potrzeby swojego rozwoju turystycznego strategię. Już samo opracowanie strategii dotyczącej turystyki wskazuje, że władze lokalne widzą w sektorze turystycznym istotne narzędzie swojego dalszego rozwoju, a w perspektywie – narzędzie budowania unikatowej turystycznej marki, której zadaniem będzie przyciąganie turystów oraz kreowanie wizerunku obszaru gryfińskiego jako powiatu turystycznego z atrakcyjnymi walorami naturalnymi i antropogenicznymi, alternatywnymi dla innych destynacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Altkorn, J., Kramer, T. (red.). (1998). Leksykon marketingu. Warszawa: PWE.
2.Duda, M., Duda, T., Śledziński, R. (2014). Kanon krajoznawczy województwa zachodniopomorskiego. Szczecin: Agencja Fotograficzno-Redakcyjna, PTTK.
3.Filar, D., Rzońca, A., Wójtowicz, G. (red.). (2007). Ekonomia po polsku. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.pl.
4.Kiryluk, H., Michałowski, K., Ziółkowski, R. (2002). Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w województwie podlaskim. Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej.
5.Milewski, D. (2005). Regionalne uwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
6.Rochmińska, A., Stasiak, A. (2004). Strategie rozwoju turystyki. Turystyka i Hotelarstwo, 6, 9‒43.
7.Strategia rozwoju turystyki w powiecie gryfińskim do 2020 roku (2016). Szczecin‒Gryfino: Starostwo Powiatowe w Gryfinie, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego.
8.Ustawa z 6.12.2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Dz.U. 2006, nr 227, poz. 1658.