Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 850 PZFiM nr 37
E-produkt w nowoczesnej firmie

Autorzy: Daniel Szostak
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: innowacje internet digitalizacja nowoczesna firma e-produkt
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (157-166)

Abstrakt

Współczesne firmy, żeby być nowoczesne, muszą być konkurencyjne i innowacyjne w wielu obszarach swojego rynkowego działania. Nowoczesne podmioty gospodarcze coraz częściej prowadzą działalność innowacyjną i poszukują innowacji wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji, czego efektem są e-produkty, których wytwarzanie i świadczenie odbywa się za pomocą internetu i innych kanałów elektronicznych (sieci elektronicznych), jest najczęściej zautomatyzowane (przy niewielkim udziale człowieka) oraz zdalne. Celem artykułu jest zaprezentowanie e-produktu w nowoczesnej firmie i jego roli w codziennym funkcjonowaniu na rynku. Artykuł prezentuje również relacje i związki między e-produktami a e-biznesem; pokazuje też, w jaki sposób i dlaczego następuje digitalizacja produktów materialnych i usług.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Drab-Kurowska A., Działalność sklepów internetowych w e-gospodarce, w: Usługi w Polsce – nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497, Szczecin 2008.
2.Flis R., Szut J., B. Mazurek-Kucharska, J. Kuciński, E-usługi – definicje i przykłady, PARP, Warszawa 2009, www.web.gov.pl (5.06.2014).
3.Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa 2002.
4.Kotler Ph., Bowen J.T., Makens J.C., Marketing for Hospitality and Tourism, Pearson Prentice Hall, New Jersey 2006.
5.Marketing po rewolucji, „Businessman Magazine” 2001, nr 5.
6.Nalazek M., Nowoczesne technologie w turystyce i hotelarstwie, materiały konferencyjne Forum Turystyki Polskiej, Częstochowa, 23–25 kwietnia 2001.
7.Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. R. Nowacki, M.W. Staniewski, Difin, Warszawa 2010.
8.Strategie i modele gospodarki elektronicznej, red. C.M. Olszak, E. Ziemba, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
9.Sznajder A., Marketing wirtualny, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.