Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/3-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/3 2017
Perspektywy realizacji zasad Wikinomii w administracji publicznej w Polsce

Autorzy: Aleksander Jakimowicz
Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych

Daniel Rzeczkowski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: zasady prosumpcji administracja publiczna analiza korespondencji platformy uczestnictwa
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (221-232)
Klasyfikacja JEL: H83 C44
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Do podstawowych wikinomicznych wzorców biznesowych, które mogą znaleźć zastosowanie w administracji publicznej, należą prosumpcja i platformy uczestnictwa. Są one w stosunku do siebie komplementarne. W artykule dokonano oceny racjonalności wykorzystania dziesięciu zaproponowanych zasad prosumpcji w sektorze administracji publicznej. Podstawą wnioskowania są opinie klientów gminnych urzędów administracji publicznej. Zbadano także możliwość przekształcenia stron internetowych urzędów gminnych w społeczne platformy uczestnictwa. Zaproponowano w tym celu dziesięć nowych kryteriów funkcjonalności stron internetowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Greenacre, M. (2010). Biplots in Practice. Bilbao: Fundación BBVA.
2.Greenacre, M. (2007). Correspondence Analysis in Practice. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC.
3.Jakimowicz, A., Rzeczkowski, D. (2016). Prosumption in the Public Administration Sector. Acta Physica Polonica A, 129 (5), 1011–1017. DOI: 10.12693/APhysPolA.129.1011.
4.Lezki, Ş., Aydin, S., Er, F. (2015). A Solution to Rational Decision Making Via Compositional Data Analysis: A Case Study Using Students Cellular Phone Tendencies. Alphanumeric Journal, 3 (1), 59–66. DOI: http://dx.doi.org/10.17093/aj.2015.3.1.5000107125.
5.Muth, J.F. (1961). Rational Expectations and the Theory of Price Movements. Econometrica, 29 (3), 315–335.
6.Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., Berry, L.L. (1985). A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research. The Journal of Marketing, 49 (Fall), 41–50.
7.Rzeczkowski, D. (2014). Potencjał innowacyjności sektora administracji publicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Shahin, A., Samea, M. (2010). Developing the Models of Service Quality Gaps: A Critical Discussion. Business Management and Strategy, 1 (1), 1–11.
9.Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica PL na przykładach z medycyny. T. 3: Analizy wielowymiarowe. Kraków: StatSoft Polska.
10.Tapscott, D., Williams, A.D. (2011). Makrowikinomia. Reset świata i biznesu. Warszawa: Studio Emka.
11.Toffler, A. (1986). Trzecia fala. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
12.Tomczyk, E. (2004). Racjonalność oczekiwań. Metody i analiza danych jakościowych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.