Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 71.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Chosen Organizational Questions about Corrective Swimming and In-Water Corrective Exercises in Case of Scoliosis
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Przejdź
2. Stan udostępniania publicznych e-usług w wybranych krajach Unii Europejskiej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
3. The Structure of the Health Resort Tourism Brand
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Przejdź
4. Asymetria informacji na rynku turystycznym
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Przejdź
5. Creative marketing in services
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Przejdź
6. Service branches as activities minimizing wage inequality within European Union
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Przejdź
7. The implementation of HRM functions in hotel enterprises in Opole Province
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Przejdź
8. The Role of Knowledge in Provision of Medical Services
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Przejdź
9. The hotel investment market in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Przejdź
10. The effectiveness of actions in the field of road safety
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Przejdź
11. Analysis of Multidimensional Information Structures in Economic Service Process – Nonlinear Approach
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Przejdź
12. Effectiveness of reciprocal rule in tourism: evidence from a city tourist restaurant
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Przejdź
13. Introduction to innovation research in health and wellness tourism
(European Journal of Service Management)
Vol. 18, 2/2016 2016 Przejdź
14. Cena a wartość w gospodarce cyfrowej – wybrane problemy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
15. Intellectual Capital in Polish and U.S. Counties – A Comparative Analysis
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Przejdź
16. Finansowanie regionalnej gospodarki turystycznej ze środków Unii Europejskiej w perspektywach finansowych 2007-2013 i 2014-2020
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
17. Adresaci roszczeń z art. 446 Kodeksu cywilnego o naprawienie szkód wyrządzonych przez samobójcę
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2016 (16) 2016 Przejdź
18. The Banking Industry and Digital Innovation: in Search of New Business Models and Channels
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Przejdź
19. Innovative Approach for Tourism Enterprise in Albania
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Przejdź
20. Current state, problems and trends of development of the Bulgarian hotel industry
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Przejdź
21. Marketing analysis of social media – definition considerations
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Przejdź
22. Risk management according to the studies among exporting microenterprises from Western Pomerania
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Przejdź
23. Structure and future development of the service sector in Bangladesh
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Przejdź
24. Evaluation of the organizational environment in an educative technological institution
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Przejdź
25. Process of creation social innovation as a example of innovation in services according to the case of Culture and Creative Industries Incubator in Szczecin
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Przejdź
26. The concept of comprehensive offer of tourism area
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Przejdź
27. Paul Tillich – odwaga wiary w wieku zwątpienia
(Nowa Krytyka)
36 rok 2016 2016 Przejdź
28. Assessment of Shoulder Joint Strength Disproportion of Masters Swimmers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Przejdź
29. Ocena wpływu funduszy Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej na wielkość ruchu turystycznego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
30. Polityka Unii Europejskiej w oddziaływaniu na wielkość i strukturę popytu turystycznego
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
31. Preferencje rolników w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem a poziom przychodów ich gospodarstw – wyniki badań ankietowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
32. Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w zarządzaniu obiektami wielkopowierzchniowymi
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
33. Finansowanie rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych w regionalnych programach operacyjnych w perspektywach finansowych Unii Europejskiej w latach 2007–2013 i 2014–2020
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
34. Działalność nadzorcy układu jako usługi na rzecz restrukturyzowanego dłużnika
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
35. Wybrane skutki niedoboru uwagi i nadużywania ICT
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
36. Kierunki rozwoju produktu turystyki wodnej Szczecina
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
37. Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w rolnictwie – wybrane problemy. Perspektywa międzynarodowa i Polski
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
38. Opis budowy i początków działania telegrafów elektromagnetycznych na odcinku częstochowskim Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Przejdź
39. Społeczeństwo klasowe. Problem nierówności i problem ich (nie)artykulacji:
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
40. Physical Activity as a Health Need
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 19, No. 3/2017 2017 Przejdź
41. Specyfika świadczenia ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Przejdź
42. Koncepcja współczesnego modelu polityki turystycznej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Przejdź
43. Wikinomiczne wzorce biznesowe w warunkach polskich
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
44. Perspektywy realizacji zasad Wikinomii w administracji publicznej w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
45. El uso de la imagen en las evaluaciones y certificaciones de idiomas
(Annales Neophilologiarum)
10 (2016) 2016 Przejdź
46. Kontrowersyjne obszary rynku turystycznego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
47. Relacje rynku turystycznego z rynkami substytucyjnymi
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Przejdź
48. ANALIZA SWOT WYKORZYSTANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH W REGIONALNEJ GOSPODARCE TURYSTYCZNEJ W LATACH 2007–2013
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Przejdź
49. RECYDYWISTA, CZYLI ŻYCIE TO FIKCJA. OPOWIEŚĆ O POWSTAWANIU PEWNEGO FILMU DOKUMENTALNEGO
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2018, tom 3, numer 1 2018 Przejdź
50. ROLA INTERESARIUSZY W PROCESIE PROJEKTOWANIA KONCEPCJI KOLEI METROPOLITALNEJ NA PRZYKŁADZIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Przejdź
51. IDENTIFICATION OF GOOD PRACTICES FOR RAILWAY SYSTEMS IN URBAN AREAS
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (46) 2019 2019 Przejdź
52. O czym tu pisać na hamburskim bruku?
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 8-9 1959 1959 Przejdź
53. Przejazdem przez województwo szczecińskie czyli "rewelacje" p.Ch. Wassermanna
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1959 1959 Przejdź
54. The Strength of Lower Limbs in Elite Gymnasts and Swimmers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 29, No. 1/2020 2020 Przejdź
55. Theoretical aspects of innovation in health Tourism
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
56. Use of Szczecin‘a Swimming Pools for the Aqua Fitness Activity in 2012 and 2019
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 34, No. 2/2021 2021 Przejdź
57. Pomiar marketingu szeptanego warsztatów samochodowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (53) 2018 2018 Przejdź
58. Frankowe inspiracje
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
59. Assessment of Knowledge and Attitude in the Field of Doping in Young Athletes of Team Games
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 37, No. 1/2022 2022 Przejdź
60. Imago Dei in St. Thomas Aquinas: a philosophical and anthropological analysis of man created in the Image of God
(Analiza i Egzystencja)
62 (2023) 2023 Przejdź
61. From Metapsychologie to Realpsychologie: archetypal imagery in the psychologies of C.G. Jung and J. Hillman
(Analiza i Egzystencja)
62 (2023) 2023 Przejdź
62. The problem of „primeval mind” and symbolic thinking in early anthropological-philosophical approaches.
(Analiza i Egzystencja)
62 (2023) 2023 Przejdź
63. Transgression of the Self – the Total Act in Jerzy Grotowski’s Laboratory Theater and Jungian archetype experience
(Analiza i Egzystencja)
62 (2023) 2023 Przejdź
64. Imaging the Absolute: Can Philosophy Visualize Abstractions?
(Analiza i Egzystencja)
62 (2023) 2023 Przejdź
65. Real Deletion, Time, and Possibility
(Analiza i Egzystencja)
62 (2023) 2023 Przejdź
66. Images of Paradise, Images of Utopia: The Search for Community
(Analiza i Egzystencja)
62 (2023) 2023 Przejdź
67. Androgyny and a Dream: Gaston Bachelard’s Question about a New Anthropology
(Analiza i Egzystencja)
62 (2023) 2023 Przejdź
68. In the Land of Metaxú
(Analiza i Egzystencja)
62 (2023) 2023 Przejdź
69. Taśmy. O nagraniach spotkań z pisarzami w Muzeum Józefa Czechowicza
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (19) 2022 2022 Przejdź
70. Problematyka równości i inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami w dorobku normatywnym Rady Europy
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2022 (39) 2022 Przejdź
71. Textual Transformations: Iain Sinclair’s Black Apples of Gower and the Merlin Legend
(Rocznik Komparatystyczny)
13 (2022) 2022 Przejdź
Strona