Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.130-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 130 2018
Relacje rynku turystycznego z rynkami substytucyjnymi

Autorzy: Aleksander Panasiuk
Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Słowa kluczowe: rynek turystyczny rynek usług turystycznych rynek czasu wolnego substytucja
Data publikacji całości:2018-03-30
Liczba stron:10 (99-108)
Klasyfikacja JEL: D47 L82 L83 L86 Z31 Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano zagadnienia substytucyjności rynku turystycznego z rynkami branżowymi. Podstawowy zakres substytucji obejmuje rynek turystyczny z innymi rynkami czasu wolnego. Na wstępie zaprezentowano zagadnienia funkcjonowania i struktury rynku turystycznego. Następnie zinterpretowano istotę substytucyjności rynku turystycznego oraz wskazano na zakres jego substytucji z rynkami czasu wolnego oraz dokonano charakterystyki wytypowanych rynków substytucyjnych. Wskazano także na inne obszary substytucyjności w stosunku do rynku turystycznego. Podstawowym efektem przeprowadzonych analiz jest określenie trzech rodzajów relacji substytucji rynku turystycznego z rynkami czasu. Celem opracowania jest prezentacja zagadnienia substytucji rynku turystycznego z innymi rynkami branżowymi wraz z określeniem rodzaju relacji, jakie pomiędzy nimi zachodzą.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bombol, M., Dąbrowska, A. (2003). Czas wolny. Konsument, rynek, marketing. Warszawa: Liber.
2.Cieloch, C., Kuczyński, J., Rogoziński, K. (1992). Czas wolny czasem konsumpcji. Warszawa: PWE.
3.Ďuriček, M., Obodyński, K. (2006). Syntetyczne podstawy rekreacji i turystyki. Rzeszów: Wyd. UR.
4.Düssel, M. (2009). Marketing w praktyce. Warszawa: BC.edu.
5.Jung, B. (1996). Leisure Statistics Turing the Period of Reforms in Poland. W: J. Cushman, A.J. Veal, J. Zuzanek (red.), World Leisure Participation (s. 262–276). Oxford: CAB International.
6.Kleiber, D. (1999). Leisure Experience and Human Development. A Dialectical Interpretations. New York: Basic Books.
7.Kurek, W. (red.) (2007). Turystyka. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
8.Kwilecka, M. (red.) (2006). Bezpośrednie funkcje rekreacji. Warszawa: AlmAmer.
9.Marciszewska, B. (2010). Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń. Warszawa: C.H. Beck.
10.Panasiuk, A. (2014). Rynek turystyczny. Studium strukturalne. Warszawa: Difin.
11.Panasiuk, A. (red.) (2008). Gospodarka turystyczna. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
12.Panasiuk, A. (red.) (2011). Ekonomika turystyki i rekreacji. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
13.Panasiuk, A., Michalska, K., Wolska, A. (2016). Polityka turystyczna krajów Unii Europejskiej w zakresie oddziaływania na nierówności społeczne. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 4, 177–190.
14.Pawlicz, A. (2012). E-turystyka. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
15.Rucińska, D. (2011). Badania rynku usług lotniczych. Istota, zakres, użyteczność, przykłady. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 9, 287–304.
16.Salmann, N. (2010). Magatrend wellness & spa dla rynku usług wolnego czasu i hotelarstwa XXI wieku. Kraków: Linea.
17.Siwiński, W. (2007). Współczesne problemy turystyki i rekreacji w badaniach emirycznych nauk społecznych. Warszawa: AlmaMer.
18.Szymańska, E., Dziedzic, E., Panasiuk, A., Panfiluk, E., Rutkowski, A. (2017). Innowacje w turystyce zdrowotnej. Warszawa: Difin.
19.Toczek-Werner, S. (red.) (1999). Podstawy rekreacji i turystyki. Wrocław: Wyd. AWF.
20.Urry, J. (2009). Socjologia mobilności. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
21.Wolańska, T. (1997). Leksykon. Sport dla wszystkich – rekreacja ruchowa. Warszawa: Wyd. AWF.