Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 31.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. The Structure of the Health Resort Tourism Brand
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Przejdź
2. Asymetria informacji na rynku turystycznym
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Przejdź
3. Creative marketing in services
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Przejdź
4. Service branches as activities minimizing wage inequality within European Union
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Przejdź
5. The implementation of HRM functions in hotel enterprises in Opole Province
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Przejdź
6. The Role of Knowledge in Provision of Medical Services
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Przejdź
7. The hotel investment market in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Przejdź
8. The effectiveness of actions in the field of road safety
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Przejdź
9. Analysis of Multidimensional Information Structures in Economic Service Process – Nonlinear Approach
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Przejdź
10. Effectiveness of reciprocal rule in tourism: evidence from a city tourist restaurant
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Przejdź
11. Introduction to innovation research in health and wellness tourism
(European Journal of Service Management)
Vol. 18, 2/2016 2016 Przejdź
12. Intellectual Capital in Polish and U.S. Counties – A Comparative Analysis
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Przejdź
13. Finansowanie regionalnej gospodarki turystycznej ze środków Unii Europejskiej w perspektywach finansowych 2007-2013 i 2014-2020
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
14. The Banking Industry and Digital Innovation: in Search of New Business Models and Channels
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Przejdź
15. Innovative Approach for Tourism Enterprise in Albania
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Przejdź
16. Current state, problems and trends of development of the Bulgarian hotel industry
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Przejdź
17. Marketing analysis of social media – definition considerations
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Przejdź
18. Risk management according to the studies among exporting microenterprises from Western Pomerania
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Przejdź
19. Structure and future development of the service sector in Bangladesh
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Przejdź
20. Evaluation of the organizational environment in an educative technological institution
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Przejdź
21. Process of creation social innovation as a example of innovation in services according to the case of Culture and Creative Industries Incubator in Szczecin
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Przejdź
22. The concept of comprehensive offer of tourism area
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Przejdź
23. Ocena wpływu funduszy Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej na wielkość ruchu turystycznego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
24. Polityka Unii Europejskiej w oddziaływaniu na wielkość i strukturę popytu turystycznego
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
25. Finansowanie rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych w regionalnych programach operacyjnych w perspektywach finansowych Unii Europejskiej w latach 2007–2013 i 2014–2020
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
26. Kierunki rozwoju produktu turystyki wodnej Szczecina
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
27. Koncepcja współczesnego modelu polityki turystycznej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Przejdź
28. Kontrowersyjne obszary rynku turystycznego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
29. Relacje rynku turystycznego z rynkami substytucyjnymi
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Przejdź
30. ANALIZA SWOT WYKORZYSTANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH W REGIONALNEJ GOSPODARCE TURYSTYCZNEJ W LATACH 2007–2013
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Przejdź
31. Theoretical aspects of innovation in health Tourism
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
Strona