European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2353-2858    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2016.17/1-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 17, 1/2016
The Role of Knowledge in Provision of Medical Services

Autorzy: Agnieszka Krawczyk-Sołtys
Opole University
Słowa kluczowe: healthcare service knowledge knowledge management
Rok wydania:2016
Liczba stron:6 (27-32)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The purpose of this article is to point out the character of medical services and role of knowledge in provision of the processes. The amount of knowledge that appears at different stages of hospital processing results in a lack of control over its repetitive elements. Much information is often sourced multiple times as it is not properly classified, organized and gathered. One of the aspects of improving processes in healthcare units is an access in the right place and time to information resources that mark the particular patient and access to knowledge resources that support processing of medical services in the area of diagnosis and treatment processes.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartnicka J., Mleczko K., Winkler T. (2008). Oparte na wiedzy doskonalenie procesów w jednostkach opieki zdrowotne. In: J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka (Eds.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym (pp. 245-248). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
2.Bukowska-Piestrzyńska A. (2008). Jakość obsługi a satysfakcja klientów usług zdrowotnych. In: K. Ryć, Z. Skrzypczak (Eds.), Ochrona zdrowia i gospodarka. Mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne (pp. 209-210). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
3.Bukowska-Piestrzyńska A. (2007). Marketing usług zdrowotnych. Od budowania wizerunku placówki do zadowolenia klientów, Cedetu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
4.Choińska A.K., Szpak A. (2011). Sukces w rozwoju nowych usług medycznych: między instytucjonalnym a rynkowym doświadczeniem. In: B. Kożuch, A. Kożuch (Eds.), Usługi publiczne. Organizacja i zarządzanie (pp. 73-91), Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków.
5.Frączkiewicz-Wronka A., Saryusz-Wolska H. (2009). Ewolucja koncepcji – od zarządzania wiedzą w zakładach opieki zdrowotnej do zarządzania wiedzą w systemie opieki zdrowotnej. In: J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka (Eds.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym (pp. 123-136), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
6.Hurley J. (2000). An Overview of the Normative Economics of the Health Sector . In: A.J. Culyer, J.P. Newhouse (Eds.), Handbook of Health Economics (pp. 55-118), vol. 1a, Elsevier Amsterdam • Lausanne • New York • Oxford • Shannon • Singapore • Tokyo.
7.Krawczyk-Sołtys A. (2013a). Poziom wykorzystania zasobów wiedzy oraz bariery rozwoju wiedzy i jej transferu w szpitalu publicznym w świetle badań, Zarządzanie Publiczne, J. Kołodziejczyk (Eds.), vol. 2 (22), P209-P222.
8.Krawczyk-Sołtys A. (2013b). Zarządzanie wiedzą w szpitalach publicznych. Identyfikacja poziomu i kierunki doskonalenia, Studia i Monografie nr 485, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
9.Lewandowski R.A. (2010). Zarządzanie przez wartości w organizacjach ochrony zdrowia. Współczesne Zarządzanie, no. 2, P117-P127.
10.Mleczko K. (2009). Identyfikacja potrzeb w zakresie zarządzania zasobami wiedzy w obszarze ochrony zdrowia. In: R. Knosala (Eds.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie (pp. 193-197), t. 2, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
11.Rudawska I. (2005). Marketing w nowoczesnej opiece zdrowotnej. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
12.Shortell S.M., Kałużny A.D. (2001). Podstawy zarządzania opieką zdrowotną, Fundacja Zdrowia Publicznego Versalius, Kraków.
13.Skalik J. (2010). Organizacyjne uczenie się jako źródło pomnażania kapitału intelektualnego organizacji medycznej. In: M. Hopej, M. Moszkowicz, J. Skalik (Eds.), Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy. Edukacja w gospodarce opartej na wiedzy (pp. 171-178), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
14.K.M. Wiig (2002). Knowledge management in public administration. Journal of Knowledge Management, no. 6, P224-P239.