Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.2.42-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (42) 2018
Kontrowersyjne obszary rynku turystycznego

Autorzy: Aleksander Panasiuk
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Słowa kluczowe: rynek turystyczny motywy uprawiania turystyki popyt turystyczny podaż turystyczna turystyka kontrowersyjna
Data publikacji całości:2018-06-20
Liczba stron:11 (37-47)
Klasyfikacja JEL: L10 L83 Z30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rynek turystyczny jest rozległy i wewnętrznie skomplikowany, a procesy na nim pozostają w ciągłym rozwoju. Współczesne trendy rozwojowe turystyki, występujące zarówno po stronie popytowej (motywy wyjazdów), jak i podażowej (oferty tury-styczne), wpływają na strukturę rynku turystycznego, prowadząc do nietypowych zachowań turystycznych, tym samym przyczyniając się do zaistnienia tzw. turystyki kontrowersyjnej. Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja kontrowersyjnych obszarów rynku turystycznego na podstawie elementów jego struktury przedmiotowej. W pracy przedstawiono zagadnienia struktury rynku turystycznego, dokonano próby interpretacji oraz zakresu jego kontrowersyjnych obszarów. Następnie przeprowadzono analizę miejsca turystyki kontrowersyjnej w aspekcie poszczególnych elementów rynku turystycznego, tj. w odniesieniu do popytu turystycznego, podaży turystycznej i polityki społeczno-gospodarczej w zakresie turystyki. Wskazano także na przenikanie się motywów uprawiania turystyki kontrowersyjnej z innymi formami i rodzajami turystyki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bańko, M. (red.) (2007). Słownik języka polskiego. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Bernaś, B., Pujer, K. (2015). Safty and risk in tourism. The Central European Review of Economics and Management, (15), 223-243.
3.Dolnicar, S. (2008). Market segmentation in tourism. W: A. Woodside, D. Martin (red.), Tourism Management (s. 129-138). Cambridge: CABI.
4.Gołembski, G. (red.) (2002). Kompendium wiedzy o turystyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Korstanje, M.E., Clayton, A. (2012). Tourism and terrorism: conflicts and commonalities. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 1 (4), 8-25.
6.Kurek, W. (red.) (2007). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Orfin, K., Sidorkiewicz, M., Wolna-Samulak, A. (2012). Kreowanie ofert specjalnych w obiektach hotelarskich a wydłużenie sezonu turystycznego. Problemy Zarzadzania, Finansów i Marketingu, 24, 385-396.
8.Panasiuk, A. (red.) (2011). Ekonomika turystyki i rekreacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Panasiuk, A. (red.) (2013a). Marketing w turystyce i rekreacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Panasiuk, A. (2013b). Marka turystyczna jako instrument zarządzania regionalną gospodarką turystyczną w warunkach sytuacji kryzysowych. Współczesne Zarządzanie, 1, 21-30.
11.Panasiuk, A. (2014). Rynek turystyczny. Studium strukturalne. Warszawa: Difin.
12.Sikora, J. (2015). Etyczne aspekty turystyki kontrowersyjnej w warunkach komercjalizacji rynku turystycznego. W: G. Godlewski, M. Zalech (red.), Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży — formy, uwarunkowania, skutki (s. 22-33). Biała Podlaska: AWF.
13.Słodowa-Hełpa, M., Hełpa-Liszkowska, K. (2015). Kontrowersyjne produkty turystyczne - iście szatańskie pomysły czy pilna potrzeba? W: G. Godlewski, M. Zalech (red.), Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży — formy, uwarunkowania, skutki (s. 34-44). Biała Podlaska: AWF.
14.Stasiak, A. (2015). Turystyka kontrowersyjna jako emanacja gospodarki doświadczeń. W: G. Godlewski, M. Zalech (red.), Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży — formy, uwarunkowania, skutki (s. 53-69). Biała Podlaska: AWF.
15.Wight, A.C. (2006). Philospohical and methodological praxes in dark tourism: Controversy, conention and evoloving paradigm. Journal of Vacation Marketing, 2 (12), 119-129.
16.Wodejko, S. (1997). Ekonomiczne zagadnienia turystyki. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa.
17.Wrzosek, W. (2002). Funkcjonowanie rynku. Warszawa: PWE.