Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au.2022.2.19-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (19) 2022
Taśmy. O nagraniach spotkań z pisarzami w Muzeum Józefa Czechowicza

Autorzy: ALEKSANDER WÓJTOWICZ ORCID
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Słowa kluczowe: spotkanie autorskie nagrania Muzeum Józefa Czechowicza. literatura w PRL socjologia literatury archiwum
Rok wydania:2022
Liczba stron:10 (61-70)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł jest prezentacją przechowywanych w Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie taśm magnetofonowych zawierających nagrania spotkań autorskich, które odbywały się w tej instytucji w latach 70. i 80. minionego stulecia. Autor omawia główne problemy związane z opracowaniem i redakcją materiału archiwalnego, wyodrębnia także najważniejsze elementy spotkań autorskich, traktowanych jako praktyka usytuowana na pograniczu instytucji literatury.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gontarz, Beata. Pisarz i historia. O twórczości Jana Józefa Szczepańskiego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010.
2.Herbert, Zbigniew. Labirynt nad morzem. Warszawa: Fundacja Zeszytów Literackich, 2010.
3.Prochera, Patrycja. „Literatura w polu. O (nie)zależności współczesnego pisarstwa w świetle teorii Pierre’a Bourdieu”. Media-Kultura-Komunikacja Społeczna 16 (2020): 77–93.
4.Spotkanie autorskie Jana Józefa Szczepańskiego w Muzeum Józefa Czechowicza (24 września1981 r.), w zbiorach Muzeum Narodowego w Lublinie.
5.„Spotkanie autorskie Mirona Białoszewskiego w Muzeum Literackim im. Józefa Czechowicza w Lublinie”, opr. Piotr Sobolczyk. W: MiroFor, t. 2, red. Maciej Byliniak, Agnieszka Karpowicz, Piotr Sobolczyk: 13–29.
6.Spotkanie autorskie Zbigniewa Herberta w Muzeum Józefa Czechowicza (12 grudnia 1974 r.), w zbiorach Muzeum Narodowego w Lublinie.
7.Zięba, Józef. Józef Czechowicz i Muzeum jego imienia. Lublin: Muzeum Okręgowe, 1980.
8.Zięba, Józef. Lublin. Miasto przeznaczenia. 1967–1979. Lublin: Polihymnia, 2016.
9.Zięba, Józef. Muzeum Literackie im. J. Czechowicza w Lublinie. Lublin: Muzeum Lubelskie, 1988.
10.Zięba, Józef. Rozmowy o Józefie Czechowiczu. Lublin: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, 2006.