Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (19) 2022

Rok wydania:2022
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Spis treści

6 (1-6) --- Więcej
1.

„Powiem głośno: oto co czyniłem, co myślałem, czym byłem”. Głos, pismo, audiobiografie

12 (7-18) MARTA RAKOCZY Więcej
2.

Którędy wyjść z siebie? Szkice do audiobiografii Mirona Białoszewskiego

11 (19-29) AGNIESZKA KARPOWICZ Więcej
3.

Audiozabawa – audiozagadka – audiobiografia. O poetyce dźwięku w twórczości Kurta Schwittersa i Mirona Białoszewskiego

17 (31-47) BEATA ŚNIECIKOWSKA Więcej
4.

Na szklannych harmoniki wekach. Z nagrań Białoszewskiego

11 (49-59) ADAM POPRAWA Więcej
5.

Taśmy. O nagraniach spotkań z pisarzami w Muzeum Józefa Czechowicza

10 (61-70) ALEKSANDER WÓJTOWICZ Więcej
6.

O-mówienie. Siedem okrążeń wokół Ewy Zarzyckiej

14 (71-84) MARTA BARON-MILIAN Więcej
7.

„Moje ręce”. Doświadczenie niepełnosprawności w autonarracjach Cheryl Marie Wade

12 (85-96) EWELINA GODLEWSKA-BYLINIAK Więcej
8.

Autobiografia jako „obiekt znaleziony” w eseistyce Adama Ważyka

12 (97-108) ANDRZEJ ZIENIEWICZ Więcej
9.

Raport z (twojego) wnętrza. Drugoosobowe formy autobiograficzne w prozie Paula Austera

12 (109-120) JOANNA JEZIORSKA-HAŁADYJ Więcej
10.

Szczecin 1964 (w krótkich hasłach)

18 (121-138) SŁAWOMIR IWASIÓW Więcej
11.

The United States Holocaust Memorial Museum as a global human rights advocate - that is, about the politicization and institutionalization of the discourse on the Holocaust in the USA


(Narodowe Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie jako światowy orędownik praw człowieka – czyli o polityzacji i instytucjonalizacji dyskursu o Holokauście w USA)
16 (139-154) ADRIANA KRAWIEC Więcej