Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2016.3-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 3 2016
Opis budowy i początków działania telegrafów elektromagnetycznych na odcinku częstochowskim Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej

Autorzy: Aleksander Kazimierz Gąsiorski
Politechnika Częstochowska
Słowa kluczowe: historia kolei telegraf elektromagnetyczny Kolej Warszawsko-Wiedeńska
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:56 (87-142)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przestawiono budowę i rozwój elementów Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej do końca 1862 roku. Pokazano powstawanie koncepcji sposobu budowy kolei, przebieg jej trasy oraz powstawanie elementów struktury technicznej i taboru. Dokładnie przedstawiono budowę linii telegrafów elektromagnetycznych kolejowych w 1852 roku oraz instalację linii telegrafu państwowego w 1856 roku na już eksploatowanych słupach wzdłuż linii kolejowej. Omówiono również działanie stosowanych wtedy telegrafów: „amerykańskich” Morse’a oraz synchronicznych wskazówkowych typu ABC, obu firmy Siemens & Halske z Berlina.
Pobierz plik

Plik artykułu