Nowa Krytyka

czasopismo filozoficzne

ISSN: 0867-647X    OAI    DOI: 10.18276/nk.2016.37-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 37 rok 2016
Społeczeństwo klasowe. Problem nierówności i problem ich (nie)artykulacji:

Autorzy: Aleksander Zbrzezny
Słowa kluczowe: globalizacja społeczeństwo klasowe nierówność
Rok wydania:2016
Liczba stron:22 (119-140)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The aim of this paper is to present a few contemporary social theories concerning inequality against the background of Karl Marx theory. The author is interpreting work of the Dahrendorf, the Piketty, the Standing and the Stiglitz, showing their contribution to understanding our present time, as well as indicating their weak points. Moreover such authors are being mentioned as Therborn, Merrifield or Caparrós. The main question is: can we talk about the class global society? The author is answering that we are dealing today with next “primitive accumulation”, and we can expect the new class struggle in the future.

Bibliografia

1.Bourdieu P. 2005. Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, tłum. P. Biłos, Warszawa: Scholar.
2.Caparrós M. 2016. Głód, tłum. M. Szafrańska-Brandt, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
3.Dahrendorf R. 2008. Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym, tłum. R. Babińska, Kraków: Nomos.
4.Habermas J. 1983. Na czym polega dziś kryzys? Problem uprawomocnienia w późnym kapitalizmie, tłum. M. Łukasiewicz, w: idem, Teoria i praktyka. Wybór pism, tłum. M. Łukasiewicz, Z. Krasnodębski, Warszawa: PIW.
5.Marks K. 1983. Kapitał, t. III, cz. I, tłum. E. Lipiński, Warszawa 1983: Książa i Wiedza.
6.Marks K. 1984. Kapitał, t. I, w: MED, t. XXIIIK. Marks, Kapitał, tłum. E. Lipiński, J. Maliniak, t. III, cz. II, w: MED, t. XXV, Warszawa: Książka i Wiedza.
7.Marks K. 1986. Zarys krytyki ekonomii politycznej, tłum. Z.J. Wyrozembski, Warszawa: Książa i Wiedza.
8.Piketty T. 2015. Ekonomia nierówności, tłum. A. Bilik, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
9.Standing G. 2014. Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, tłum. K. Czarnecki, P. Kaczmarski, M. Karolak, Warszawa: PWN.
10.Standing G. 2015. Karta prekariatu, tłum. P. Juskowiak, P. Kaczmarski, M. Szlinder, Warszawa: PWN.
11.Stiglitz J. 2004. Globalizacja, tłum. H. Simbierowicz, Warszawa: PWN.
12.Stiglitz J. 2007. Wizja sprawiedliwej globalizacji, tłum. A. Szeworski, Warszawa: PWN.
13.Stiglitz J. 2015. Cena nierówności, tłum. R. Mitoraj, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
14.Therborn G.. 2015. Nierówność, która zabija. Jak globalny wzrost nierówności niszczy życie milionów i jak z tym walczyć, tłum. P. Tomanek, Warszawa: PWN.
15.Weber M. 2002. Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, tłum. D. Lachowska, Warszawa: PWN.