Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/3-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/3 2017
Wikinomiczne wzorce biznesowe w warunkach polskich

Autorzy: Aleksander Jakimowicz
Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: wikinomia prosumpcja demarketyzacja ekonomia trzeciej fali
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (25-34)
Klasyfikacja JEL: O17 O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest wykazanie, że społeczeństwo polskie ma duże, uwarunkowane historycznie doświadczenia prosumpcyjne, znacznie przekraczające te, które znane są społeczeństwom rozwiniętych krajów kapitalistycznych. Doświadczenia te cechuje trwałość i ciągłość. Społeczności prosumenckie skupione wokół opisanych w artykule przypadków historycznych nie tylko przetrwały do dzisiaj, ale szybko się rozwijają, mimo wymiany pokoleniowej. Społeczeństwo polskie może więc znacznie łatwiej zaadaptować się do obecnego, spowodowanego rozwojem technik teleinformatycznych, wzrostu znaczenia sektora prosumpcji i zostać światowym liderem w gospodarce nowego typu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bierut, B. (1951). Sześcioletni plan odbudowy Warszawy. Warszawa: Książka i Wiedza.
2.Dobrowolski, R. (2013). The Bridge of Jan Stach. Pobrane z: http://swiat-amienia.pl/index.php/pl/home/288-english/news/2975-the-bridge-of-jan-stach (21.03.2017).
3.Gulik, E. (2013). Konsument, prosument, produser: transformacja podmiotu wymiany rynkowej w społeczeństwie sieci. Kultura i Historia, 24.
4.Jaraczewska, K. (2017). Adam Słodowy: nasz polski MacGyver. Pobrane z: http://kobieta.interia.pl/show/news-adam-slodowy-nasz-polski-macgyver,nId,2349292 (26.04.2017).
5.Jaraczewski, J. (1971). Wznoszę pomnik. Pobrane z: https://www.youtube.com/watch?v=xhj-Sh8iH74U (27.03.2017).
6.Krasicki A. (2015). Adam Słodowy, czyli „Zrób to sam”. Pobrane z: http://film.interia.pl/telewizja/news-adam-slodowy-czyli-zrob-to-sam,nId,1859999 (13.03.2017).
7.Olszański, H. (1976). Chłopskie wiatraki Pogórza. Sanok: Muzeum Budownictwa Ludowego.
8.Olszański, H. (2002). Chłopskie wiatraki Podkarpacia. Sanok: Muzeum Budownictwa Ludowego.
9.Ponikowski, M. (2012). SAM, czyli „Samochód Amatorski Motoru”. Pobrane z: http://www.motofakty.pl/artykul/sam-czyli-samochod-amatorski-motoru.html (12.04.2017).
10.Roszko, J. (1971). Jak na Zawiszy. Reportaże z Sądecczyzny. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
11.Słodowy, A. (1958). Budowa samochodu amatorskiego. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacyjne.
12.Słodowy, A. (1984). Lubię majsterkować. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
13.Słodowy, A. Chcesz samochód? „Zrób to sam”. Pobrane z: http://www.auto-nostalgia.pl/wp-content/uploads/2013/12/adam-s%C5%82odowy.jpg (21.04.2017).
14.Smith, A. (1989). Teoria uczuć moralnych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
15.Tapscott, D., Williams, A.D. (2008). Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
16.Tapscott, D., Williams, A.D. (2011). Makrowikinomia. Reset świata i biznesu. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
17.Toffler, A. (1986). Trzecia fala. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
18.Turek, J. (2013). Jan Stach. Twórca największego kamiennego mostu. Historia prawdziwa. Brzezia Łąka: Wydawnictwo Poligraf.
19.Wojciechowski, J. (1974). Nowoczesne zabawki. Elektronika w domu, pracy, szkole. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
20.Ziemnicka, K. (2016). Adam Słodowy i fenomen programu „Zrób to Sam”. Pobrane z: http://film.interia.pl/telewizja/news-adam-slodowy-i-fenomen-programu-zrob-to-sam,-nId,2300984 (7.04.2017).
21.Zrób sobie SAM-ochód… czyli Polak potrafi! Pobrane z: http://www.powrotlegendy.pl/pasjonaci-aut-prl/zrob-sobie-samochod-czyli-polak-potrafi,26 (31.03.2017).