Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 6.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Land transport services - service structure and development dynamics analysis
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 128 2017 2017 Przejdź
2. Wikinomiczne wzorce biznesowe w warunkach polskich
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
3. Kirgiski syndrom MIRAB
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Przejdź
4. Rola i technika wstępnej oceny wykonalności przedsięwzięć rozwojowych
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Przejdź
5. Rola i założenia systemu instytucjonalnego we wdrażaniu strategii rozwoju
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Przejdź
6. Zastosowanie narzędzi OECD i ZMP do metodycznej samooceny stopnia rozwoju instytucjonalnego JST oraz partnerstw samorządowych
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Przejdź
Strona