Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.128-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 128 2017
Land transport services - service structure and development dynamics analysis
(Usługi sektora transportu lądowego -analiza struktury i dynamiki rozwoju)

Autorzy: Anna Wiktorowska-Jasik
West Pomeranian University of Technology Szczecin Department of Maritime Technology and Transport
Słowa kluczowe: transport lądowy usługi transportowe kompleksowa usługa logistyczna rozwój transportu
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:13 (93-105)
Klasyfikacja JEL: R41 O17 O18
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Sektor transportu to zróżnicowana struktura, której zadaniem jest zaspokajanie zgła­szanych przez gospodarkę i społeczeństwo potrzeb przemieszczania. Celem artykułu jest przeana­lizowanie polskiego sektora transportu lądowego pod kątem identyfikacji segmentów usług, zmian w ofercie usługowej oraz określenie dynamiki rozwoju. Dla realizacji tego zadania przybliżono podstawową strukturę gałęziową sektora transportu, w ramach której wyodrębniono podsektory. Ponadto wskazano na charakterystyczne rodzaje i cechy usług świadczonych przez poszczególne podsektory oraz sporządzono ich charakterystykę zadaniową. W artykule wykonano także analizę dotyczącą określenia wielkości przewozów realizowanych w ramach podsektora transportu lądo­wego na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Problematyka artykułu oraz podjęte w nim rozważania potwierdzają potrzebę wnikliwego monitorowania zmian, jakie zachodzą we wszystkich podsys­temach transportu. Zasadniczą wartością artykułu jest wskazanie głównych segmentów usług pol­skiego sektora transportu lądowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Burnewicz, J. (2012). Polski rynek uslug transportu samochodowego. In: D. Rucińska (ed.), Polski rynek usług transportowych. Funkcjonowanie - przemiany - rozwój. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
2.Drewnowski, A. (2012). Problematyka funkcjonowania i rozwoju systemu przewozów wagonowych transportem kolejowym w Polsce. Logistyka, 2.
3.Engelhardt, J. (2014). Zasady analizy i oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw kolejowych.
4.Warszawa: CeDeWu.
5.Eurostat (2015). EU transport in figures. Statistical Pocketbook.
6.Filina-Dawidowicz, L., Kaup, M., Wiktorowska-Jasik, A. (2014). Zintegrowany transport wodny
7.i lądowy. Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.
8.http://www.utk.gov.pl (15.04.2017).
9.Jeszka, A.M. (2005). Rynek usług logistycznych. Warszawa: Difin.
10.Master plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku (2008). Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury.
11.Mendyk, E. (2009). Ekonomika transportu. Poznań: Wyższa Szkoła Logistyki.
12.Miklińska, J. (2012). Logistyka. Infrastruktura techniczna na świecie. Warszawa-Radom: Instytut Technologii Eksploatacji-Państwowy Instytut Badawczy.
13.Transport- wyniki działalności (2015). Roczniki Głównego Urzędu Statystycznego.
14.Rucińska, D. (2012). Polski rynek usług transportowych. Funkcjonowanie - przemiany - rozwój.
15.Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
16.Transport pod lupą. Raport 2015. Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.
17.Żurkowski, A. (2013). Zastosowanie symetrycznego rozkładu jazdy w przewozach międzyaglome-racyjnych Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 97, 575-584.