Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 128 2017

Rok wydania:2017

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Poland's maritime policy - the past, a new approach


(Polityka morska polski - przeszłość, nowe podejście)
13 (7-19) Michał Pluciński Więcej
2.

Analysis of the development of Polish ferry market in context of selected external determinants


(Analiza rozwoju polskiego rynku żeglugi promowej w kontekście wybranych czynników zewnętrznych)
13 (21-33) liona Urbanyi-Popiołek Więcej
3.

Port logistic park - a case study


(Portowy park logistyczny -analiza przypadku)
9 (37-45) Dariusz Bernacki, Christian Lis Więcej
4.

The issue of evaluation of a competitive position of a port enterprise. A case study of Bulk Cargo-Port Szczecin


(Problematyka oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa portowego. Studium przypadku Bulk Cargo-Port Szczecin)
17 (47-63) Izabela Kotowska Więcej
5.

Statistical estimation and prediction of Annual Average Daily Traffic (AADT) on the first/last mile road sections in the Port of Szczecin


(Estymacja statystyczna i predykcja średniego dobowego ruchu rocznego (SDRR) na odcinkach dróg pierwszej/ostatniej mili w porcie Szczecin)
14 (67-80) Dariusz Bernacki, Christian Lis Więcej
6.

Development of competition on the airport market in Poland


(Rozwój procesów konkurencyjnych na rynku portów lotniczych w Polsce)
11 (81-91) Dariusz Tłoczyński Więcej
7.

Land transport services - service structure and development dynamics analysis


(Usługi sektora transportu lądowego -analiza struktury i dynamiki rozwoju)
13 (93-105) Anna Wiktorowska-Jasik Więcej
8.

lntermodal transport development within the New Silk Road


(Rozwój transportuintermodalnego w ramach nowego jedwabnego szlaku)
11 (107-117) Jerzy Wronka Więcej