Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.128-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 128 2017
lntermodal transport development within the New Silk Road
(Rozwój transportuintermodalnego w ramach nowego jedwabnego szlaku)

Autorzy: Jerzy Wronka
University of Szczecin Faculty of Management and Economics of Services
Słowa kluczowe: kontenery EATL Nowy Jedwabny Szlak Chiny-Europa handel kolejowy trans¬port intermodalny
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (107-117)
Klasyfikacja JEL: R40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Dynamiczny rozwój handlu między Azją i Europą przekłada się na wzrost przewo­zów kontenerów między tymi kontynentami, w tym przede wszystkim drogą morską. Z uwagi na rosnącą kongestię w chińskich i europejskich portach morskich, zaistniała potrzeba rozwoju alter­natywnych tras, głównie kolejowych, w przewozach kontenerów między Chinami i Europą. Celem artykułu jest analiza obrotów handlowych i przewozów ładunków transportem kolejowym między Chinami i Europą w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku. W artykule zaprezentowano przykładowe pociągi kontenerowe eksploatowane na trasach Chiny-Europa w latach 2014-2016. Ponadto, autor omówił miejsce i rolę Polski w przewozach kolejowych między Chinami i Europą w ramach reali­zacji koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Agility (2016). Nowy spedytor usług kolejowych między Polską a Chinami. Retrieved from: wnp. pl (17.08.2016).
2.Bessonov, G. (2016). Trans-Siberian route: development of trans-continental transportations.
3.The second preparatory meeting for the 14th session of the Group of Experts on the Euro-Asian Transport Links, Vienna (2-3.02.2016).
4.China's world-reshaping One Belt, One Road (2016). Retrieved from: www.xinhuanet.com (18.10.2016).
5.Chińska ekspansja PKP Cargo (2017). Komunikat Prasowy PKP Cargo Logistics. Retrieved from: www.pkp-cargo.eu (14.04.2017).
6.Data for trade flows compiled on the basis of UN Comtrade Database (2015). Retrieved from: https://comtrade.un.org/data/dev/portal.
7.Grupa PKP Cargo tworzy nowe możliwości wymiany handlowej z Chinami w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku (2015). Komunikat Prasowy PKP Cargo Logistics. Retrieved from: www. pkp-cargo.eu (16.06.2015).
8.Identification of cargo flows on the Euro-Asian transport links (2015). ECE-ITC UN, Working Party on Transport Trends and Economics, Informal document of Group of Experts, WP.5/GE.2, No. 1. (4.06.2015).
9.International Rail Business Forum 1520 Strategic Partnership (2015). Retrieved from: http://www. fomml520.m.
10.Jedwabne szlaki XXI wieku. Wizja i działania w sprawie wspólnego budowania Pasa Gospodarczego wzdłuż Jedwabnego Szlaku i Morskiego Jedwabnego Szlaku XXI wieku (2015). Narodowa Komisja Rozwoju i Reformy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Gospodarki Chińskiej Republiki Ludowej, Marzec 2015.
11.Kaczmarski, M. (2015). Nowy Jedwabny Szlak: uniwersalne narzędzie chińskiej polityki.
12.Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Retrieved from: www.osw.waw.pl/pl/ publikacje/komentarze-osw /2015-02-10/nowy-j edwabny-szlak-uniwersalne-narzedzie-chinskiej-polityki.
13.Kaplany, Y. (2016). E4TL: The Trade Prospects for EU and China. The second preparatory meet¬ing for the 14th session of the Group of Experts on the Euro-Asian Transport Links, Vienna (2-3.02.2016).
14.Korki w chińskich portach powodują opóźnienia dostaw towarów. Retrieved from: wnp.pl (27.04.2017).
15.Memorandum o współpracy PKP Cargo z prowincją Xinjiang (2016). Komunikat Prasowy PKP Cargo Logistics. Retrieved from: www.pkp-cargo.eu (14.11.2016).
16.Nowe kontrakty intermodalne - Grupa PKP CARGO przewozi coraz więcej towarów z Chin do Europy (2015). Komunikat Prasowy PKP Cargo Logistics. Retrieved from: www.pkp-cargo. eu (29.07.2015).
17.OSJD (2015). Bulletin of statistical data on railway transport for 20! 5, I/20! 6 and Bulletin Journal, 6120! 5. Retrieved from: http//www.osjd.org.
18.PKP Cargo podejmie transport żywności do Chin (2016). Komunikat Prasowy PKP Cargo Logistics.
19.Retrieved from: www.pkp-cargo.eu (26.10.2016).
20.Regular container block trains-examples. Retrieved from: http://www.dbschenker.com/ho-en/ news_media/press/news/4261694/2015-08-02 chinatrain.html.
21.Report on the activities of the Organisation for Co-operation between Railways (OSJD) in 2015 (2016). Retrieved from: http//www.osjd.org.
22.Via container trains from Europe to China and back (2015). Retrieved from: http://www. dbschen-ker.com/ho-en/news_ media/press/news/2728098/china_train.htrnl (September 2015). DB Schenker Press News.
23.Viohl, B. (2015). Transport flows and non-physical barriers. Identification of cargo flows on the Euro-Asia transport links. Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). WP.5/GE.2, No. 1.
24.www.pkp-cargo.eu.
25.Żurek, A. (2014). Rola Polski w rozwoju euro-azjatyckich korytarzy transportowych. Transport Innovation Expo, Sosnowiec (2-3.12.2014).