Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2023.62-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 62 (2023)
Imago Dei in St. Thomas Aquinas: a philosophical and anthropological analysis of man created in the Image of God
(Imago Dei w myśli św. Tomasza z Akwinu: filozoficzna i antropologiczna analiza człowieka stworzonego na obraz Boży)

Autorzy: Wojciech Kilan ORCID
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filozofii
Słowa kluczowe: obraz imago Dei człowiek Tomasz z Akwinu
Rok wydania:2023
Liczba stron:18 (65-82)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Obraz jako pojęcie filozoficzne ma długą i złożoną historię, która ma swój początek już w starożytności. Uczeni chrześcijańscy włączyli je do swoich badań filozoficznych w postaci imago Dei. W niniejszej pracy autor dokonał analizy dzieł św. Tomasza z Akwinu w celu ustalenia, jakie konsekwencje antropologiczne wynikają z idei stworzenia człowieka na obraz Boży. W pierwszej kolejności ustalono, że człowiek jako istota stworzona na obraz Boga uczestniczy poprzez swój intelekt w naturze Bożej. Dodatkowo przedstawione zostały trzy etapy uczestnictwa człowieka w Bogu. Następnie autor bronił klasycznej teorii Akwinaty przeciwko współczesnym reinterpretacjom jego myśli. Argumentowano, iż Akwinata słusznie utrzymuje, że jedynie intelektualna część duszy ludzkiej jest, ściśle rzecz biorąc, stworzona na Obraz Boży, natomiast ciało ludzkie (i inne stworzenia irracjonalne) upodabnia się do Boga na podobieństwo śladu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aguas, Jove J. S. (2009). The Notions of the Human Person and Human Dignity in Aquinas and Wojtyla. Kritike: An Online Journal of Philosophy 3 (1), pp. 40–60.
2.St. Augustine. (1975). De diversis quaestionibus octoginta tribus. Almut Mutzenbecher (ed.). Turnholti: Brepols.
3.St. Augustine. (1982). Eighty-three Different Questions. Translated by David L. Mosher. Washington: Catholic University of America Press.
4.St. Augustine. (1887). “On the Trinity”. Translated by Arthur W. Haddan. In: Philip Schaff (ed.). Nicene and Post-Nicene Fathers (pp. 1–228). Vol. 3. Buffalo: The Christian Literature Company.
5.St. Augustine. (1996). O Trójcy Świętej. Translated by Maria Stokowska. Kraków: Znak.
6.Boyd, Craig A. (2007). Participation Metaphysics, The Imago Dei, and the Natural Law in Aquinas' Ethics. New Blackfriars 88, pp. 274–287. https://doi.org/10.1 1 1 l/j. 1741-2005.2007.00149.X.
7.Bray, Gerald. (1991). The Significance of God’s Image in Man. Tyndale Bulletin 44 (2), pp. 195–225.
8.Brown, Montague. (2014). Imago Dei in Thomas Aquinas. The Saint Anselm Journal 10 (1), pp. 1–11.
9.Bujak, Janusz. (2010). Imago Dei jako źródło godności człowieka i wartości jego cielesności. Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 15, pp. 35–45.
10.Clines, David J. A. (1968). The Image of God in Man. Tyndale Bulletin 19 (1), pp. 53–103.
11.Dziewulski, Grzegorz. (2010). Epifanijny charakter tożsamości człowieka i jego znaczenie dla obecności Kościoła w społeczeństwie (po)nowoczesnym. Rocznik Teologii Katolickiej 10, pp. 48–66.
12.Eitenmiller, Melissa. (2017). Grace as Participation according to St. Thomas Aquinas. New Blackfirars 98, pp. 689–708. https://doi.org/10.1111/nbfr.12154.
13.Fabro, Cornelio. (1974). The Intensive Hermeneutics of Thomistic Philosophy: The Notion of Participation. The Review of Metaphysics 27 (3), pp. 449–491.
14.St. Irenaeus. (1857). Adversus haereses: libri quinque. Cambridge: Cambridge University Press.
15.Jiang, Lu. (2018). Person and freedom in Thomas Aquinas’ philosophy. Divus Thomas 121 (3), pp. 359–364.
16.Kupczak, Jarosław. (2015). „Trynitarny wymiar teologii Imago Dei. Różne możliwości interpretacji”. In: Arkadiusz Baron, Jarosław Kupczak, Jan D. Szczurek (red.). Rozwój dogmatu trynitarnego. Perspektywa historioznawcza (pp. 269–299). Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie – Wydawnictwo Naukowe.
17.McFarland, Ian A. (2001). When Time Is of the Essence: Aquinas and the “Imago Dei”. New Blackfirars 82, pp. 208–223. https://doi.org/10.1111/j.1741-2005.2001.tb06476.x.
18.Nieuwenhove, Rik Van. (2001). In the Image of God: The Trinitarian Anthropology of St Bonaventure, St Thomas Aquinas, and the Blessed Jan Van Ruusbroec. Irish Theological Quarterly 66, pp. 109–123. https://doi.org/10.1177/002114000106600203.
19.O’Neill, Seamus J. (2018). Why the Imago Dei is in the Intellect Alone: A Criticism of a Phenomenology of Sensible Experience for Attaining an Image of God. The Saint Anselm Journal 13 (2), pp. 19–41.
20.Peterson, Ryan S. (2016). The Imago Dei as Human Identity. A Theological Interpretation. Winona Lake: Eisenbrauns.
21.Plato. (1921). “Sophist”. Translated by H. N. Fowler. In: E. Capps, T. E. Page, W. H. Rouse (eds.). Plato II (pp. 259–459). The Loeb Classical Library. London–New York: William Heinemann–G.P.Putnam’s Sons.
22.Plato. (1888). Tτίμαιος-Timaeus. Translated and edited by R. D. Archer-Hind. New York: Macmillan and Co.
23.Plotinus. (1980). Enneads. Translated by A. H. Armstrong. Cambridge–London: Harvard University Press–William Heinemann LTD.
24.Schoot, Henk J. M. (2020). Thomas Aquinas on Human Beings as Image of God. European Journal for the Study of Thomas Aquinas 38, pp. 33–46. https://doi.org/10.2478/ejsta-2020-0003.
25.Spencer, Mark K. (2018). Perceiving the Image of God in the whole Human Person. The Saint Anselm Journal 13 (2), pp. 1–18.
26.Tertullian. (1894). De Baptismo Liber. Oeniponte: Aemilii Kroymann.
27.St. Thomas Aquinas. (1895). Summa theologiae. Rome: Textum Leoninum.
28.St. Thomas Aquinas. (1933). Scriptum super Sententiis Magistri Petri Lombardi. Vol. III, Edited by R. P. Maria Fabianus Moos. Paris: P. Lethielleux.
29.St. Thomas Aquinas. (1970). Quaesitiones disputatae de veritate. Leonine Edition. Transcribed by Robert Busa. Rome: The Aquinas Institute.
30.St. Thomas Aquinas. (1971). In duodecim libros Metaphysicorum Aristotelis expositio. Edited by M. R. Cathala, R.M. Spiazzi. Turin–Rome: Marietti.
31.St. Thomas Aquinas. (1992). Expositio libri Boetii de Ebdomadibus. New York: The Aquinas Institute.
32.St. Thomas Aquinas (2012). Summa theologiae. Lander: The Aquinas Institute for the Study of Sacred Doctrine.
33.Waldron, Jeremy. (2012). “The Image of God: rights, reason, and order”. In: John Witte Jr, Frank S. Alexander (eds.). Christianity and Human Rights: An Introduction (pp. 216–235). Cambridge: Cambridge University Press.
34.Vainio, Olli-Pekka (2019). Imago Dei and Human Rationality. Zygon 49, pp. 121–134. https://doi.org/10.1111/zygo.12065.
35.New American Bible. Online access: https://www.vatican.va/archive/ENG0839/__P3.HTM (date of access 11.04.2022).
36.St. John Paul II. (1979). Man Becomes the Image of God by Communion of Persons. Papal address to General Audience. Rome. Online access: https://www.ewtn.com/catholicism/library/man-becomes-the-image-of-god-by-communion-of-persons-8554 (date of access 15.04.2022).
37.International Theological Commission. (2004). Communion, and Stewardship: Human Persons Created in the Image of God. Online access: https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20040723_communion-stewardship_en.html (date of access 15.04.2022).