Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 62 (2023)

Rok wydania:2023

Informacje

2/2023

Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Table of contents


(Spis treści)
4 (1-4) --- Więcej
1.

Real Deletion, Time, and Possibility


(Rzeczywiste usunięcie, czas i możliwość.)
37 (5-41) Randall Auxier Więcej
2.

From Metapsychologie to Realpsychologie: archetypal imagery in the psychologies of C.G. Jung and J. Hillman


(Od Metapsychologii do Psychologii Realnej: obraz archetypowy w pismach C.G. Junga i J. Hillmana)
22 (43-64) Krzysztof Czapkowski, Andrzej Pankalla Więcej
3.

Imago Dei in St. Thomas Aquinas: a philosophical and anthropological analysis of man created in the Image of God


(Imago Dei w myśli św. Tomasza z Akwinu: filozoficzna i antropologiczna analiza człowieka stworzonego na obraz Boży)
18 (65-82) Wojciech Kilan Więcej
4.

Imaging the Absolute: Can Philosophy Visualize Abstractions?


(Obrazowanie absolutu - czy filozofia może wizualizować abstrakcje?)
16 (83-98) Leon Miodoński Więcej
5.

Images of Paradise, Images of Utopia: The Search for Community


(Obrazy raju, obrazy utopii: w poszukiwaniu wspólnoty)
22 (99-120) Karol Morawski Więcej
6.

The problem of „primeval mind” and symbolic thinking in early anthropological-philosophical approaches.


(Problem "umysłu pierwotnego" i myślenia symbolicznego we wczesnych ujęciach antropologiczno-filozoficznych.)
13 (121-133) Ilona Błocian Więcej
7.

Androgyny and a Dream: Gaston Bachelard’s Question about a New Anthropology


(Androgynia i marzenie: Gastona Bachelarda pytanie o nową antropologię)
12 (135-146) Kamila Morawska Więcej
8.

Transgression of the Self – the Total Act in Jerzy Grotowski’s Laboratory Theater and Jungian archetype experience


(Transgresja Jaźni - Akt Całkowity w Teatrze Laboratorium Jerzego Grotowskiego i jungowskie doświadczenie archetypowe)
16 (147-162) Patrycja Neumann Więcej
9.

In the Land of Metaxú


(W krainie Metaxú)
17 (163-179) Jan Krasicki Więcej